Ny förening för alla

I höst möts universitetets nya studenter av ett alternativ till de klassiska studentföreningarna. GEN!US ska informera, diskutera och uppmärksamma jämställdhets- och genusfrågor på ett nytt sätt.

9 juli 2015 08:40

Det var under hösten 2014, efter insparken till universitetsstudierna, som tanken om en förening med genus i fokus, började gro. Linnea Björk, ordförande i den nya föreningen GEN!US, letade efter något att engagera sig i, men fann ingenting som riktigt lockade.

– Jag kände att det var mycket förlegade traditioner och tveksamma aktiviteter.

Linnea Björk pratade med två vänner som också var intresserade av att starta något eget och efter att ha suttit ned och diskuterat innan jul tog planerandet fart. Strax innan sommaren fick föreningen GEN!US, med fokus på genus och frågor om jämställdhet, godkänt från Linköpings universitet, LiU, för att bli en egen förening.

Linnea Björk riktar särskild kritik mot de traditionella aktiviteterna på LiU och menar att flera av dem borde ses över.

– Många av dem är heteronormativa och väldigt könsnormativa, som till exempel herr- och damsittningarna. När vi frågar föreningarna och festerierna säger de att det är tradition, men det känns inte som att de reflekterar över det ens.

Dessutom ifrågasätter Linnea Björk det faktum att det efter introduktionen för de nya studenterna inte hålls några kontroller av till exempel de så kallade gyckel som studenter framför under sittningar.

– Det märktes skillnad nästan direkt på gyckel och sånger som till exempel blev mer sexistiska efter det.

Det finns några få aktiviteter på LiU där genusfrågor är i fokus, det finns dock ingen förening som är öppen för alla och som helt ägnar sig åt sådana frågor.

– Jag personligen har inte märkt mycket av dem. Det saknas något som engagerar studenterna mer, säger Linnea Björk.

Det finns två andra föreningar som tar upp ämnet, men de är sektionsbundna och därför endast till för de som tillhör den sektionen.

– De är ganska lika vår förening, men de är sektionsbundna medan vi är till för alla, säger Linnea Björk.

Föreningen har, trots att introduktionen till nästa termin inte har hållits, redan ett 60-tal medlemmar.

– Många av de som gått med säger att det är helt sjukt att en sådan här förening inte har funnits innan, så vi har fått bra respons. Det verkar som att många har efterfrågat det här, säger Linnea Björk.

Föreningen har inte anordnat någon aktivitet än förutom några informationsträffar.

– Vi har fått de här 60 medlemmarna utan att egentligen ha gjort någonting.

I höst väntar första tillfället då GEN!US syns som förening; under Kalasmottagningen för de nya studenterna. Där kommer föreningen att informera om deras verksamhet. Därefter finns det, förutom planeringen av vanliga aktiviteter, tankar om att göra alternativa sittningar till några av de klassiska sådana som hålls av de andra föreningarna.

– Vi vill ha en sittning som kan vara ett alternativ för de klassiska herr- och damsittningarna. Sen vill vi skriva om gyckel och visa att de kan vara politiskt korrekta och ändå roliga, säger Linnea Björk.

Tanken är att den alternativa sittningen ska heta SittningHen.

Linnea Björk hoppas att föreningen ska göra skillnad. Dels att den leder till mer medvetenhet kring ämnet i stort, men också mer lokalt.

– Mer småskaligt hoppas jag att det kan leda till en förnyelse av de förlegade traditionerna. Att festerier och andra föreningar blir mer medvetna och tänker efter innan de gör saker, och att det leder till dialog om ämnet.

Sen tillägger hon, med glimten i ögat.

– Och att vi blir den största och coolaste föreningen också.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cissi Säfström