Nu får arenan två nya torn

Inom några dagar börjar arbetet med att bygga färdigt fotbollsarenan. Det ska bli ytterligare två torn och därmed sluts arenan även mot norr.

13 januari 2017 20:26

Ända sen fotbollsarenan invigdes sommaren 2013 har det saknats vindskydd mot norr. Ut mot Norrköpingsvägen – i söder – byggdes tornen färdiga i somras och nu ska bygget vid den norra kortsidan börja.

Om ungefär ett år beräknas de två tornen, 14 respektive 8 våningar höga stå klara. Först då är Linköping arena helt färdig.

– Vi har varit tvungna att hitta hyresgäster som vill hyra, vill ju ha det innan vi startar byggnationen, säger Adam Cocozza, vd för Botrygg som äger fastigheten.

Att bygga dessa två torn följer den ursprungliga tanken med hela arenabygget och det stämmer också med detaljplanen för området. I november gjorde Botrygg ett försök att få detaljplanen ändrad så att det skulle bli möjligt att inreda bostäder i de planerade tornen. Den ansökan sade politikerna i samhällsbyggnadsnämnden nej till. De ansåg att det var olämpligt med bostäder alldeles intill arenan.

Nu innebär inte detta att det är förbjudet att bo i tornen. I detta sammanhang är det skillnad på permanent bostad och tillfällig bostad. I tornen kommer de flesta våningarna att bestå av det som brukar kallas företagslägenheter eller lägenhetshotell. Det är samma typ av lägenheter som redan byggts i de två södra tornen vid arenan och dessa räknas inte som permanenta bostäder.

Utöver dessa företagslägenheter byggs kontor och där ska bland annat LFC hyra in sig.

På den södra kortsidan finns också Arenaskolan som är en kommunal högstadieskola.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa