Mäklare varnas – efter försäljningen

Utgångspriset på lägenheten var 2 195 000 kronor. Den såldes för 3 210 000. Nu tilldelas mäklaren som genomförde försäljningen en varning av Fastighetsmäklarinspektionen som anser att hon använt sig av ett så kallat lockpris.

5 juli 2018 19:00

Ärendet gäller Sofia Ramsfors som arbetar som mäklare i Linköping.

I slutet av augusti förra året genomförde hon en lägenhetsförsäljning som nu har granskats av Fastighetsmäklarinspektionen sedan man fått in en anmälan om misstänkt lockpris.

Objektet gällde en femrummare på drygt 100 kvadratmeter där Sofia Ramsfors bedömde att marknadsvärdet låg kring 2 200 000 kronor.

Utgångspriset bestämdes därför till 2 195 000 kronor och till de båda visningarna kom sammanlagt 22 sällskap.

Budgivningen startade samma dag som den sista visningen och dagen efter lades slutbudet som stannade vid 3 210 000 kronor, vilket innebar en prisökning på 46 procent.

I beslutet slås fast att "det marknadsförda priset (utgångsbudet) har understigit det slutliga försäljningspriset med 31 procent" och att skälen mäklaren angett kan "endast delvis förklara den stora skillnaden".

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd menar i sitt beslut att det var uppenbart att bostadsrätten var värd betydligt mer än utgångspriset, att mäklaren marknadsfört lägenheten till ett pris som väsentligt understeg det bedömda marknadsvärdet och att detta strider mot marknadsföringslagen.

Därför tilldelar man Ramsfors en varning.

– Det är olyckligt att den här situationen har uppstått. Slutpriset var inget som varken jag eller säljarna kunde förutspå, säger Sofia Ramsfors.

I ett yttrande till Fastighetsmäklarinspektionen hänvisar hon bland annat till en likvärdig lägenhet, i samma område, som hon år 2016 sålde för 2 060 000 kronor, alltså en bit under utgångspriset på den affär som granskats.

Lockpris

Ett så kallat lockpris anses innebära att ett förmedlingsobjekt marknadsförs till ett pris som väsentligt avviker från det bedömda marknadsvärdet eller som ligger väsentligt under det pris som säljaren är beredd att acceptera.

Påföljder

Fastighetsmäklarinspek­tionen använder sig av tre olika påföljder:

Erinran.

Varning.

Återkallelse av mäklar­registrering.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa