LiU:s läkarutbildning blir regional

Östergötland har snart för många läkarstudenter för att kunna erbjuda verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet. Därför tar nu Linköpings universitet hjälp av Norrköping, Kalmar och Jönköping.

20 maj 2014 12:06

För två år sedan beslutade regeringen att utöka läkarprogrammet med 80 platser, varav 40 vid Linköpings universitet. Sedan tidigare har det varit hårt tryck på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, i dag sker majoriteten av den inom Östergötland och på Universitetssjukhuset.

– Det fungerar inte längre att fortsätta som vi har gjort, att trycka ihop mer och mer. Dagens system har nått en gräns och vi behöver göra något radikalt för att säkra en fortsatt hög kvalitet, säger Johan D. Söderholm, dekanus vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Därför tecknade LiU under tisdagen ett avtal om decentraliserad läkarutbildning med Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Redan vid terminsstarten våren 2015 bestäms var de nya studenterna ska genomföra sin kliniska utbildning, som pågår under två och ett halvt år med start från termin sju.

Redan i dag finns viss utbildning på dessa orter. När systemet är fullt utbyggt får Jönköping sammanlagt 150 studenter, Kalmar och Norrköping 100 vardera och resterande 250 blir kvar i Linköping och Motala.

– Det krävs investeringar från landstingen i form av lokaler, handledare och studentboenden för att få till en mer strukturerad undervisning av högre kvalitet. Då måste det också vara gynnsamt ur deras perspektiv, det här ger dem ett bättre rekryteringsunderlag, säger Johan D. Söderholm.

Avtalen öppnar också för en ökad samverkan kring biomedicinsk- och klinisk forskning mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonatan Westin