Liu utreder hornhinnehärva

Syntetiska organ som inte är lämpliga för människor ska ändå ha transplanterats av Liu-forskare, rapporterar Läkartidningen. Universitetet bekräftar att en utredning pågår.

4 juni 2015 10:36

Det handlar om syntetiskt framställda hornhinnor, som enligt Läkartidningen ska ha transplanterats på människor utan föregående djurtester. Materialet ska heller inte vara avsett för att användas på människor.

"Försöken ska ha utförts i länder med mindre rigorös kontroll av forskning på människor. Motivet påstås vara att snabbare få ut publikationer och kunna söka forskningsanslag", skriver tidningen.

Den saken vill Johan D Söderholm, professor i kirurgi och dekanus vid medicinska fakulteten på Linköpings universitet, inte uttala sig om. Men han berättar att en granskningsgrupp med uppgift att se över hederligheten inom viss forskning har tillsatts.

– Vi vet ingenting i dag, vi har fått in en anmälan, men vi vet inte vad det är för sanningshalt i den. Det är ett känsligt läge och väldigt komplexa frågor, säger Johan D Söderholm.

Bakom anmälan står personer som arbetar eller har arbetat tillsammans med den utpekade forskaren, enligt Läkartidningen. Dekanus vill dock inte säga om det är en eller flera personer som är misstänkta för ohederlig forskning.

– All forskning är ju grupparbete. Det handlar mer om en anmälan mot en viss forskningsverksamhet, säger Johan D Söderholm.

Men personerna forskar vid Liu?

– Forskningen är utförd av Liu-forskare, ja.

Vilket land försöken ska utförts i och hur många transplantationer det rör sig om, vill Söderholm inte heller kommentera.

Enligt ett diariefört beslut på universitetet rör utredningen "såväl avslutad som nyligen initierad och pågående forskning" med just syntetiska hornhinnor. Granskningsgruppen består av fem interna experter från Liu och två externa varav den ena kommer från Umeå universitet. Beslutet att granska ärendet fattades i maj, men ännu har gruppen varken hunnit träffas eller påbörja arbetet.

Om det har gått till så som anmälaren säger, hur allvarligt är det då?

– Det vill jag inte kommentera, säger Johan D Söderholm.

Corren har begärt att få ta del av anmälan som ligger till grund för utredningen, men har fått avslag med motiveringen att den klassas som arbetsmaterial. Utredningen förväntas bli färdig i höst.

På frågan om forskargruppen är avstängd eller får fortsätta forska under utredningstiden svarar Johan D Söderholm: "Utredningen får avgöra vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas."

Sedan november pågår även en omfattande utredning på Karolinska institutet om forskningsfusk i samband med transplantationer av syntetiska luftstrupar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!