LISTA: De får bygga i Vallastaden

Nu ska Vallastaden växa. Sju byggherrar har tilldelats mark för att bygga sammanlagt ett hundratal bostäder.

1 november 2018 18:00

Ett drygt år efter den uppmärksammade bomässan byggs det fortfarande en hel del i Vallastaden. Lejonfastigheter bygger ett vårdboende som ska vara klart i februari och Sankt Kors har börjat uppföra Vallastadens andra p-hus. Utmed Johannes Magnus väg bygger Vasalkpg hyresrätter och bostadsrätter med förväntad inflyttning sommaren 2019.

Nu är det dags att ta nästa steg. 17 byggherrar har tävlat om marktilldelning, och sju av dem har valts ut (se faktaruta). Det handlar om tomter inne i eller i anslutning till fjolårets mässområde.

– Det är glädjande att så många har tävlat om att få bygga. Det visar att vi har lyckats bra med Vallastaden, och det är också många som vill bo här, kommenterar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Byggherrarna har fått konkurrera om tomterna efter olika kvalitetskriterier. Två av dem valde att tävla med låg hyra, vilket är första gången i Vallastaden. Hyran hamnar där på 1 600 kronor per kvadratmeter och år.

– Det är ju höga hyror det också. Men det är i alla fall 10–20 procent under övriga, så det är positivt, säger Aguirre.

Ett 50-tal av de planerade bostäderna är smålägenheter avsedda för till exempel studenter och forskare. Bland de vinnande förslagen finns också kreativa inslag som utomhuskök och musiklokaler med god akustik. Fyra av byggherrarna ska bygga trähus.

De nya bostäderna kan börja byggas hösten 2019. Dessutom har Heimstaden sedan tidigare planer på att bygga 70 hyresrätter vid p-huset Flustret och 100 vid Kunskapslänken. När allt detta är byggt finns det 1 294 bostäder i Vallastaden – 554 bostadsrätter, 669 hyresrätter och 71 äganderätter.

Men det kommer mera. Nästa år är det dags för en ny marktilldelning, i tre kvarter i områdets nordöstra hörn. Hur många bostäder det blir där är för tidigt att säga.

Därefter är etapp 1 av Vallastaden färdigbyggd. Det finns planer på att så småningom låta området fortsätta växa österut fram till Lambohovsleden och Vallaskogen. Tillsammans med det planerade området Djurgården skulle det innebära att universitetet, Vallastaden och Lambohov byggs ihop med stadens centrala delar.

– Vi ska börja jobba med ett idéprogram för nästa etapp av Vallastaden under 2019, men det dröjer 3–4 år innan man kan börja bygga där. Djurgården kommer före i tiden. Där räknar vi med byggstart runt City-Gross vid årsskiftet 2019/20, säger Elias Aguirre.

De får bygga i Vallastaden

Involvement Group AB: 6 radhus med hyresrätt.

Urban Properties Holding AB : 20 hyreslägenheter.

A-gruppen i Sverige AB: 15 bostadsrättslägenheter.

Inkluderande Fastigheter AB: 20 hyreslägenheter.

Astate Fastighetsutveckling AB: 20 bostadsrättslägenheter.

Axelsson och Hedlund AB: 4 radhus med äganderätt.

Tinnerö Invest AB: 4 radhus med äganderätt.

Sex radhustomter har sålts till privatpersoner via mäklare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa