Linköpingsmäklare varnas för lockpriser

En fastighetsmäklare i Linköping varnas av Fastighetsmäklarinspektionen för att systematiskt ha använt sig av lockpriser vid försäljning av bostadsrätter.

25 januari 2017 16:59

Fastighetsmäklarinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt i syfte att kontrollera skillnaderna mellan utgångspriset och försäljningspriset på olika bostäder som varit till försäljning.

Granskningen omfattade 21 utvalda mäklare runt om i landet och det slutade med att sju varnades för att ha använt sig av lockpriser, det vill säga att man satt ett för lågt utgångspris i förhållande till bostadens faktiska marknadsvärde.

Mäklaren Maria Hall blev under 2015, som då arbetade vid en annan byrå än den hon tjänstgör vid i dag, anmäld för att ha använt sig av lockpris vid förmedlingen av en bostad.

Det resulterade i att ärendet granskades av Fastighetsmäklarinspektionen som senare lade ned utredningen eftersom det inte fanns något att erinra mot den försäljning som skett.

Den undersökning som inspektionen tog initiativ till och som genomfördes mellan 1 september 2015 och 29 februari 2016 kan betraktas som en slags uppföljning av den insats som gjordes under 2015.

– Det var en så kallad tematisk tillsyn där vi bestämde oss för att titta närmare på de mäklare som tidigare blivit anmälda för att använda sig av lockpriser men som inte blivit varnade, säger Elisabeth Gunnari, jurist på Fastighetsmäklarinspektionen.

Maria Hall redovisade 13 försäljningar och Fastighetsmäklarinspektionens samlade bedömning av de nio förmedlingsuppdrag som granskades närmare är att hon systematiskt använt sig av lockpriser genom att lämna vilseledande prisuppgifter som väsentligt ansågs ha understigit den slutgiltiga köpeskillingen i marknadsföringen av bostadsrätterna.

Inspektionen bortser från de skäl som Hall anger ligga bakom siffrorna, att det var utbud, efterfrågan och budgivning som till stor del påverkade bostädernas slutpriser.

Det är faktorer som en mäklare bör känna till och ta hänsyn till inför en prissättning, menar man.

Fastighetsmäklarinspektionen pekar vidare på att Hall har åberopat försäljningsstatistik från 2013 vilket inte kan anses ha varit vägledande för en försäljning två år senare, 2015.

Vid ett av uppdragen startade budgivningen på 2 995 000 kronor med ett slutpris på 4 800 000 kronor.

En annan bostad gick upp från 1 595 000 kronor till 2 400 000 kronor.

– Lockpriser är det som mäklare anmäls mest för och i vårt uppdrag ingår det att titta närmare på den sortens företeelser, säger Elisabeth Gunnari som betonar att det är ytterst ovanligt att en mäklare förlorar sin registrering genom att använda sig av vilseledande prisuppgifter.

Maria Hall förklarar att hon inte avsiktligt jobbar med lockpriser.

– Det är marknaden som bestämmer vilket slutpris en bostad får och det är inte rimligt att tro att alla försäljningar ska slå prisrekord. Så fungerar det inte, säger hon.

Samtidigt betonar hon att det vore att bryta mot god mäklarsed att inte eftersträva att säljaren ska få ut så mycket som möjligt vid en försäljning.

– Det är fortsatt stor efterfrågan på bostäder i Linköping, samtidigt som marknaden är lite lynnig. Det gör att slutpriserna inte går att förutspå till fullo, uppger Maria Hall och förklarar att hon tycker att det känns jättetråkigt att Fastighetsmäklarinspektionen har kommit fram till det här beslutet.

Påföljder

Fastighetsmäklarinspektionen använder sig av tre olika påföljder:

Erinran.

Varning.

Återkallelse av mäklarregistrering.¨

Anmälningar

Under år 2016 tog Fastighetsmäklarinspektionen emot 415 anmälningar mot fastighetsmäklare.

I elva av dessa riktades kritik mot mäklare i Östergötland. Två av dessa elva anmälningar avsåg så kallade lockpriser.

Källa: Fastighetsmäklarinspektionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa