Linköpings invånarantal ökar mest i hela landet

Nu är Linköping mest, bäst, först och störst igen!

14 november 2007 00:00

Vi 140 250 lyckliga och mindre lyckligt lottade lever i landets mest expansiva kommun.

I alla fall när de senaste uppgifterna om befolkningsökningen i landets 289 kommuner presenteras av storebröderna på SCB och deras kusiner på Linköpings kommunala kontor för Statistik & Utredningar.

Vi växer mest

Linköpings statistikchef Roland Schütz jämför förra årets tre första kvartal med samma period i år och då blir plötsligt Linköping landets mest expansiva kommun.

Linköping växer snabbare än till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö.

- När det gäller ökningstakten mätt i antal personer visar de att det är rejält uppåt i Linköping och i Norrköping, konstaterar Roland Schütz och tittar ner i sina tabeller med förklaringar på lut:

- Det rör sig om ett antal insatser som har påverkat utvecklingen i positiv riktning.

Vilka då då?

- Vi har till exempel färdigställt 669 bostäder hittills i år och en förutsättning för expansion är att folk har någonstans att bo.

Mer då?

- Det skapas minst tusen nya jobb innanför kommungränsen innan året tar slut.

Något mer?

- Vi redovisar 300 fler studenter än vi räknat med i våra prognoser och kommer väl upp i cirka 3 500 nya under året.

Har du ännu mer att komma med?

- Vi ser också ett större flyktingsmottagande än vi trodde tidigare, konstaterar Roland Schütz.

Ännu mer?

- Nja ... det får väl räcka så länge.

Säkert?

- Nej, förresten. Utflyttningen av studenter i juni var inte heller så stor som den brukar vara. Den enda rimliga förklaringen till detta är att fler studenter fick jobb efter avslutade studier och därför valde att stanna kvar, säger Roland Schütz.

679 fler än förr

Statistiken mellan kvartalen är en slags folkräkningens motsvarighet till aktiebolagens ekonomiska tertialrapport. Folkräknarnas siffror visar 679 nykomlingar mellan 2006 och 2007 i Linköping.

Linköping är alltså på första plats och Norrköping tolva med plus 256 personer. Sist i östgötaligan kommer Åtvidaberg på plats 261 av 289 med minus 132 invånare.

- Vi ser att den fjärde storstadsregionen växer så det knakar och därmed får belackarna rejält på tafsen, anser Roland Schütz.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!