Ledningen: "Synnerligen olyckligt"

Konflikten berör befälen – inte brandmännen. Det menar ledningen inom RTÖG, som kallar åtgärden för "synnerligen olycklig".

22 december 2014 12:36

Mikael Skoog, chef för stationsorganisationen, säger att arbetsgivaren har gjort vad man kan för att undvika den situation som har uppstått.

– Det klart att det är anmärkningsvärt och synnerligen olyckligt, säger han.

Skoog tycker att ledningen har eftersträvat dialog utan att få något vidare gehör.

Även han berättar att problemen började för ett år sedan när det gamla avtalet innehållande befälsersättningar sades upp.

– Det var ett väldigt bra och förmånligt avtal. Vi var den enda räddningstjänsten i hela Sverige som hade det avtalet, det fanns ingen annanstans, säger Mikael Skoog.

Istället för att betala befälen för deras roll, vill ledningen numera betala för den tid som befälen lägger ned under deras så kallade befälsveckor.

– Vi vill veta vad vi betalar för, det är inte orimligt, säger Mikael Skoog.

Han påpekar att RTÖG i oktober återinförde samma styrkeledarersättning som man haft tidigare. En ersättning som dessutom är dubbelt så hög som vad det centrala avtalet kräver.

– Jag vill vara noga med det. Det låter som att vi går under det centrala avtalet och det gör vi inte. Men jag förstår deras frustration, man var van vid en ersättning, säger Mikael Skoog.

Han påpekar att ersättningen bara gäller för befäl, inte för brandmän. Inte heller är arbetsgivaren oense med fackförbunden. En central part har deltagit i förhandlingarna.

För en och en halv vecka sedan lade befälen fram ett nytt bud. I torsdags berättade arbetsgivaren att de behövde mer tid.

Exakt hur många deltidsbrandmän som har sagt upp sig kan Mikael Skoog inte svara på eftersom de "ligger på Lambohov".

Hur ska ni lösa det här?

– Det klart att vi måste lösa det här. Vi måste diskutera både internt och i chefsleden. Det är den sämsta tiden just nu, säger han.

Håller ni fast vid er ståndpunkt?

– Det är det vi måste diskutera internt. Oavsett hur långt tid det tar gäller den nya ersättning från och med januari. Men jag vill inte sitta här och lova någonting.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!