Larmet inkom vid 11.27. En lastbil hade då stannat längs med motorvägen, i höjd med Tallboda, efter att det börjat ryka ur hjulhuset. Enligt räddningstjänsten var det bromsarna som låst sig.

Fordonet befann sig på E4 i norrgående riktning. Det högra körfältet stängdes av under en tid, bilar kunde dock passera i det vänstra körfältet med reducerad hastighet.

Efter lunchtid ska Trafikverket ha beställt en så kallad TMA-bil till platsen. Det är ännu oklart om lastbilen behövde bärgas eller om den kunde ta sig från platsen för egen maskin.

Det fanns inte något farligt gods på släpet.