Länets huspriser har stigit mest i landet jämfört med samma kvartal förra året, april-juni. Med småhus menas villor och radhus, alltså inte fritidshus och lägenheter. I Linköping steg huspriserna med 8 procent. Det ligger ändå i lä mot Norrköping med en 15 procentig ökning, näst mest av landets större kommuner. Medelpriset för ett hus i Norrköping är 2,9 miljoner kronor. Det är dock köpeskillingskoefficienten (K/T) och inte medelpris som mäts i procentökningen.

– K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet (75 procent av marknadsvärdet). I Linköping är K/T-talet 1,92. En fastighet med ett taxeringsvärde på 1 miljon skulle då kosta 1,92 miljoner. I Norrköping är K/T 2,11 och snittet i landet är 2,0, säger Niclas Sjölund på SCB.

Mäklarbyråerna i Linköping har också märkt av prisförändringen. Utbudet är en av anledningarna bakom höjningen.

Artikelbild

| Bautastor. Trots många experters tips om att husbubblan ska upphöra fortsätter den att växa.

– Det har varit lågt utbud av villor senaste åren men det känns som att det har varit ännu lägre i år. Det i kombination med låga räntor ger många spekulanter och högre huspriser, säger Natalie Englander på Skandiamäklarna i Linköping.

Varför just i Östergötland?

– Det beror dels på bostadsbristen som råder, samt att Östergötland ligger på bra pendlingsavstånd till Stockholm. Även arbetsplatser som SAAB, Mjärdevi, US och universitetet styr en del. Linköping är en stad som utvecklas på flera vis, säger Natalie Englander.

Kommer priserna fortsätta öka?

– Vi tror att priserna kommer fortsätta öka men stabiliseras. När jag började 2011 låg ett radhus i Ekholmen på ungefär 1,7 miljoner. Häromveckan sålde jag ett för 2,9. Den ökningen tror vi inte kommer fortsätta. Det har å andra sidan branschen sagt länge.