350 lägenheter avsätts för nyanlända

Bostäderna i Linköping räcker inte till. För få kan flytta hit, barnfamiljer söker sig till andra kommuner och nyanlända har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

17 december 2015 13:47

Det här är problem som kommunen har brottats med under flera år och det finns inget som tyder på att det skulle förändras. Tvärtom. Linköping väntas öka med mellan 1 500 och 2 000 personer per år ett bra tag framöver.

Flyktingsituationen har ställt bostadsbristen på sin spets. Linköping har under en rad år tagit emot färre nyanlända än vad kommunens storlek och förutsättningar ger utrymme för. Men från och med första mars nästa år har kommunen skyldighet att efter så kallad anvisning – olika kommuner har olika antal nyanlända att ta emot – ta emot nyanlända som ska bosätta sig här.

Det här gör att man från majoriteten tittar på flera lösningar för att lösa bostadsfrågan.

– Vi har börjat en process med fastighetsägare i Linköping för att hitta ett system med något vi kallas sociala kontrakt, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

I korthet går det ut på att man vill att fastighetsägare ska öronmärka ett visst antal lägenheter – kanske runt 10 procent av de lägenheter som kommer ut på marknaden – som ska gå till nyanlända. I Linköpings skulle det innebär drygt 350 lägenheter.

– Vi tror att det är ett nödvändigt verktyg. Men strategin i Linköping måste vara att ha ett fortsatt högt bostadsbyggande under många år.

Att det här på kort sikt betyder ett ökat tryck på bostadsmarknaden, det sticker inte Elias Aguirre under stol med.

– Men jag är trygg i att vi nu jobbar hårt på att få till fler bostäder. Det kommer att vända, säger han.

Att förslaget är kontroversiellt, håller han inte riktigt med om.

– Nja, det skulle jag inte säga. Men vi kommer att ta vårt ansvar och ta debatten. Alternativen har så dåliga konsekvenser.

Genom de sociala kontrakten är förhoppningen, enligt Aguirre, att integrationen blir bättre, nyanlända hamnar inte på bara vissa platser och man slipper att skapa tillfälliga bostäder som modulhus och liknande.

(M) och (C) är kritiska och menar att förslaget är ogenomtänkt

– Man kan inte bygga upp ett system där man ställer grupper mot varandra, det blir inte hållbart. Ska vi klara ett högt mottagande måste vi ha allmänhetens förtroende, säger Muharrem Demirok (C) kommunalråd inom oppositionen.

Demirok ser inget hinder med modulhus som ett sätt att lösa akuta bostadsproblem.

Christian Gustavsson (M) beskriver förslaget som oseriöst och ett hinder för blocköverskridande lösningar.

– Koalitionen lägger förslag som i allt för stor utsträckning handlar om att fördela de bostäder som finns, snarare än att se till att vi snabbt får fram fler bostäder. Resultatet är att grupper ställs mot varandra och där den som kanske köat länge för en hyresrätt blir omkörd av en nyanländ. Om man har ambitionen att skapa en sammanhållen stad så är det fel väg att gå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!