Kontroversiell knarkdebattör stoppas

Linköpings kommun och länsstyrelsen bjöd in den kontroversiella narkotikadebattören Allan Rubin för att hålla en föreläsning under temat ”Hundra haschrelaterade vansinnesdåd”. Men nu har kommunen ställt in föreläsningen.

23 oktober 2015 13:54

Den 4 november arrangerar kommunen och länsstyrelsen en konferens i Linköping med tema narkotika. Konferensen, som hålls i Konsert & kongress, riktar sig till anställda inom skola, socialtjänst och fritidssektorn. Även politiker, poliser och personer som arbetar inom den ideella sektorn har bjudits in.

Bland talarna återfinns välrenommerade forskare och läkare som Robert Kronstrand, toxikolog vid Rättsmedicinalverket, och överläkaren Kerstin Käll. Kommunen och länsstyrelsen bjöd även in debattören Allan Rubin. Han saknar formell utbildning inom narkotikaområdet och har gjort sig känd för en rad anmärkningsvärda påståenden. Enligt tidningen Dagens ETC har Rubin bland annat fällt uttalanden som att ”hasch kan vara förklaringen till bestialiska och politiskt obegripliga våldsdåd” och ”i takt med drogernas spridning ökar satanstron och ockultismen”.

Efter den massmediala uppmärksamheten har nu Linköpings kommun beslutat att ställa in föreläsningen med Allan Rubin. Han kommer att ersättas av Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning. Kommundirektör Joakim Kärnborg säger att konferensen ska vara kunskapsinriktad och att det är förklaringen till att Allan Rubin inte längre är välkommen.

– Det är en kunskapskonferens vi ska arrangera, inte en debatt. Alan Rubin är debattör och det är inte en debatt vi ska ha, säger Kärnborg till Corren.

Varför bjöd ni in honom från början?

– Det har jag inget bra svar på. Man kanske blandade ihop korten när det gäller vad syftet med dagen är.

Corren har utan framgång sökt Allan Rubin för en kommentar. Av ett mejl som han skickat till kommunen framgår att han befinner sig utomlands. Av mejlet framgår även att han kommer att kräva ekonomisk ersättning av kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!