Kommunerna jagar onödig plast

Nu ska Linköping – och Norrköping – ge sig in i jakten på plasten. Hur mycket av det som köps in är egentligen nödvändigt?

30 oktober 2018 06:00

De båda kommunerna vill bli bättre på att minska plastanvändningen och som ett första steg ska man se över hur mycket plastprodukter kommunerna köper in. Utöver de östgötska metropolerna så deltar också Uppsala och Eskilstuna i det man kallar samverkansprojektet "Jakten på plasten".

Projektet ingår i sin tur i ett större EU-projekt vars mål är att minska inköpen av plast i kommunerna och i större utsträckning byta ut fossil plast mot återvunnen och förnybar plast.

I första hand är det inköpen av handskar, förkläden, sopsäckar och bägare som man ska titta på, enligt Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun.

– Bara inköpen av plastförkläden och plasthandskar i Linköpings och Norrköpings kommun orsakar tillsammans 827 ton koldioxidutsläpp per år, säger hon.

De föremålen används flitigt inom vården och kökssammanhang och frågan är hur de ska ersättas?

– Man kanske inte ska ersätta dem, men i alla fall få igång en diskussion om hur mycket man använder dem, säger Lise-Lotte W Järvinen.

Att Linköping och Norrköping samarbetar i projektet handlar ytterst om att kommunerna har ett gemensamt upphandlingscentrum och det gör det lättare att få grepp om hur mycket de handlar in av de här utvalda produkterna.

– Bland annat hoppas vi titta på utifrån vilka kriterier man kan upphandla för att undvika dålig plast.

Jakten på plasten har fått 3,5 miljoner i stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF). Projektet pågår under perioden 1 september 2017 till 31 december 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa