Kommunen stoppar Cocozzas planer

Här vill Michael Cocozza bygga 300 lägenheter. Men kommunen bromsar. Osäkerheten om hur Ostlänken ska dras genom stan är alltför stor.

7 maj 2015 12:46

Botrygg är i full färd med att bygga 600 lägenheter i Övre Vasastaden, från Östgötagatan och västerut längs Industrigatan.

Men Michael Cocozza, styrelseordförande i Botrygg AB, är inte nöjd med det. Han vill bygga vidare bort mot Bergsrondellen. Tomten närmast rondellen skulle rymma 300 bostäder, och ett kvarter bort finns det plats för ytterligare 220 lägenheter i ett samprojekt med Gomér & Andersson.

Men det finns ingen detaljplan för området, och kommunen vill just nu inte ens påbörja en sådan.

– Trafikverket har ritat en korridor genom staden där järnvägen kan komma att dras. Inom den korridoren kan vi inte göra några nya detaljplaner just nu, säger Michael Myhré, projektchef för C Linköping som jobbar med ostlänksfrågan från kommunens sida.

Michael Cocozza tycker inte att det resonemanget håller.

– Jag säger inte att jag vill börja bygga. Jag säger inte ens att jag vill ha en klar detaljplan. Jag säger bara: Låt oss börja planera medan järnvägsutredningen pågår, så att vi inte tappar en massa tid i onödan. Det måste gå att göra två saker samtidigt.

Michael Myhré säger att om man drar i gång ett detaljplanearbete skulle kommunen kunna bli skadeståndsskyldig, om det senare visar sig att järnvägen förhindrar ett bygge.

– Det vore fel av kommunen att ge sig ut på en så spekulativ resa. Efterhand som Trafikverket vet mer kommer vi att kunna identifiera områden som inte berörs av järnvägen. Redan i höst vet vi kanske mer.

Michael Cocozza menar att han som byggherre tar hela risken och står för plankostnaden. För kommunen är det bara att avslå detaljplanen om den inte fungerar, anser han.

– Risken är dessutom väldigt liten. Uppe vid Bergsrondellen ligger berget 15 meter under jord och en tunnel påverkar inte husen som byggs uppe på marken. Och vem tror att tunneln skulle komma upp här, så att man får riva upp hela den nybyggda Bergsrondellen? Det enda rimliga är att den kommer upp någonstans där Barhäll övergår i Skäggetorp.

Michael Myhré säger att han har stor förståelse för att ivriga byggherrar som Michael Cocozza vill skynda på processen.

– Jag var chef för Södra Länken i Stockholm och för Citytunneln i Malmö och känner igen diskussionen. I Malmö ville de bygga ett sjukhus, men vi fick säga åt dem att lugna sig tills det var klart var tunneln skulle gå. Konsekvenserna blir så stora om man gör fel i sådana här projekt.

Michael Cocozza tycker att det i Linköping går ganska trögt att komma fram med detaljplaner som möjliggör byggande.

– I Norrköping och Göteborg går det smidigare. Linköpings nya styre säger att byggandet ska öka från 600 till 1 300 lägenheter om året. Det är ett steg framåt jämfört med tidigare. Men ambitionen måste backas upp av strukturförändringar i planprocessen..

Cocozza tycker inte att det räcker med att bygga bort bostadsbristen i Linköping. Det ska finnas ett överskott på lägenheter.

– I en stad av Linköpings storlek borde det finnas 300 tomma lägenheter att välja mellan. Först då kan man prata om en fungerande bostadsmarknad.

En sak är Michael Cocozza och Michael Myhré överens om: det måste bli en järnvägstunnel och inte en bro.

– Jag är optimist och tror att det blir tunnel. Ur ett långsiktigt perspektiv vore det katastrofalt att göra något annat. De beräkningar som vi gjort från kommunens sida visar dessutom att kostnadsskillnaden inte är så stor som man skulle kunna tro, mellan en halv och 1,5 miljarder kronor, säger Michael Myhré.

ake.alvin@corren.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!