Kommunen kan få betala dina fönster

Buller i bostäder ska byggas bort i Linköping. Därför tänker kommunen erbjuda fastighetsägare bidrag för att byta fönster.

22 april 2018 19:00

Kommunen har gjort ett åtgärdsprogram för buller som nu ska ut på samråd innan det kan klubbas igenom.

– Vi vet att buller påverkar hälsan negativt. Därför vill vi genomföra en rad åtgärder för att minska trafikbullret i Linköpingsbornas mest utsatta bostäder, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Bidraget för nya fönster gäller hus som är byggda före 1997, då det infördes striktare krav på bullerdämpning i nybyggda bostäder. Den som har en ljudnivå på över 65 dB vid fasaden ska enligt förslaget kunna få bidrag för att byta till fönster med bättre ljudisolering.

– Det gäller till exempel utmed Vasavägen och Brokindsleden. Enligt våra beräkningar handlar det om 150–170 hus, mestadels flerbostadshus, säger Aguirre.

Andra kommuner har redan infört liknande bidragssystem.

– Fastighetsägaren bekostar en del och kommunen en del, kanske 50 procent. Vilken procentsats det blir i Linköping har vi inte bestämt, säger Aguirre.

I åtgärdsprogrammet finns det också en punkt om att begränsa trafikbullret vid källan. Det handlar om att få fler att cykla i stället för att åka bil, men också om att satsa på tystare asfalt. Sådan tyst asfalt ska i år testas på Industrigatan mellan Grenadjärgatan och Stenbrötsgatan.

– Det är ett alternativ till bullerplank. Om det fungerar som det är tänkt kan tyst asfalt vara bättre än ett plank här, eftersom ett plank får ljudet att studsa in i Rydsskogen, säger Elias Aguirre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa