Kollektivavtalet är tecknat

Fackets blockad mot Ingeborgs bageri är upphävd. Parterna slöt en överenskommelse på onsdagen.

1 april 2015 13:13

– Nu återgår livet på bageriet till det normala. Strejken är avblåst, vakterna går hem och den anställde börjar jobba, säger Ralf Larsson, medlare som igår hade kallat ägarna till Ingeborgs bageri och representanter för Livsmedelsarbetareförbund till ett möte på Linköpings tingsrätt.

Den uppmärksammade konflikten har handlat om att de nya ägarna till Ingeborgs bageri inte ville teckna kollektivavtal för sin enda fackligt anslutna anställde. De ansåg sig inte ha råd med avtalets lönenivå. Därefter sattes bageriet i blockad av Livs och ingen lösning verkade kunna nås. Därför begärde facket hjälp hos Medlingsinstitutet. Medlaren Ralf Larsson, som till vardags är domare och chef vid Göteborgs tingsrätt, jobbade stenhårt för att lösa konflikten.

– Onsdagens möte var konstruktivt och båda sidor ville hitta en lösning. Jag har under de senaste veckorna många gånger pratat i telefon med parterna. Pratat och förklarat. Nu har de tecknat kollektivavtal, säger Ralf Larsson.

Mötet på tingsrätten varade i två och en halv timme. Efter det sade sig båda sidor vara nöjda med resultatet. Ahmed Mehdi, en av bageriets ägare, log när han lämnade förhandlingssalen .

– Ja, jag är nöjd. Det blir bra, sa han till Corren.

Lena Persson, ombudsman på Livs var också belåten efter mötet.

– Vi är överens. Det är det viktigaste. Jag är jättenöjd med resultatet. Vi har diskuterat, stött och blött, och kommit fram till en bra överenskommelse. En förhandling innebär alltid både ett givande och ett tagande, sa Lena Persson.

Hon ville inte fördjupa sig i några detaljer om vilka eftergifter den fackliga organisationen har gått med på för utt uppnå målet. I alla fall inget som drabbar den anställde, enligt Lena Persson.

– Det som sägs i en förhandling ska stanna mellan parterna, säger hon.

Hur kom det sig att arbetsgivaren ändrade sig?

– För ägarna Mehdi handlade det om ekonomi. Nu är de väl mer hoppfulla och tror att deras bageri kommer att klara sig så att de har råd med de extra utgifter som kollektivavtalet innebär, säger Ralf Larsson.

Det avtal som bageriet har tecknat är ett "hängavtal". Det är ett kollektivavtal som innebär att arbetsgivaren inte behöver vara med i en arbetsgivarorganisation och betala medlemskap för det.

– Det är ganska vanligt att småföretag gör så, att de hänger på kollektivavtal som egentligen en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation tecknar, säger Ralf Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Zenaida Hadzimahovic