"En budget innanför boxen". Så kallar kristdemokraterna i sitt budgetförslag för Linköping som bland annat innehåller en skattesänkning på en krona. Det motsvarar drygt 6 000 kronor mer i plånboken för en genomsnittlig barnfamilj – och 350 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter för Linköpings kommun.

– Det skulle innebära den största skattesänkningen på ett år i svensk kommunal historia. Men det är fullt möjligt, sänkningen är finansierad i vårt förslag. Det slösas väldigt mycket pengar i Linköping – den politiska majoriteten borde anmälas till Lyxfällan i tv, säger kommunalrådet Sara Skyttedal (KD).

Till slösaktiga projekt räknar Skyttedal simhallsbygget för 750 miljoner kronor och nya Kungsbergsskolan för ungefär lika mycket.

Artikelbild

| "Kristdemokraterna lämnar för första gången på många år ett eget budgetförslag i Linköping", konstaterar kommunalrådet Sara Skyttedal.

– Det är fullständigt sinnessjukt dyrt. Andra kommuner kan bygga badhus för 100 miljoner, det kan vi också, tycker Skyttedal.

KD vill också spara på den centrala förvaltningen. Kommunstyrelsen föreslås få 155 miljoner kronor mindre än i majoritetens budgetförslag.

– Framför allt har kostnaderna för marknadsföring skenat iväg på senare år. På bara ett års tid har den typen av utgifter ökat med 53 miljoner. Kostnaderna är dubbelt så höga per invånare i Linköping än i en del andra kommuner. Jag tror att Linköpingsborna klarar sig utan flashiga pappersproduktioner i stadshuset och seminarier för miljoner i Almedalen, säger Skyttedal.

Här är några andra besparingar som kd föreslår:

* Sänkt anslag till kultur- och fritidsnämnden för föreningsbidrag, kulturstöd med mera: 44 miljoner.

* Skiftgång i gymnasiet för att utnyttja lokaler bättre: 10 miljoner.

* Upphandling av äldreomsorgen enligt Lagen om valfrihetssystem: 11 miljoner.

* Krav på motprestationer i form av aktiviteter för att erhålla försörjningsstöd: 10,5 miljoner.

* Prioritering av familjehemsplaceringar framför HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn: 4,5 miljoner.

KD vill också ta ut ytterligare 40 miljoner kronor i utdelning från de kommunala bolagen och minska avsättningen till pensioner.

Budgeten innehåller också satsningar. Några exempel:

* Servicetjänster som ska avlasta den ordinarie personalen i skola, förskola, socialtjänst och omsorg: 46 miljoner.

* 20 trygghetsvakter: 10 miljoner.

* Minskade barngrupper och fler barnskötare: 25 miljoner.

* Dagmammegaranti: 5 miljoner.

* Fler karriärlärare: 3,5 miljoner.

* Daglig verksamhet för utvecklingsstörda: 2 miljoner.

LEDARE: Skyttedal prickar helt rätt.