KARTA: 200 nya bostäder på gång

Nu lossnar det en aning för bostadsbyggandet i Ljungsbro. Tre detaljplaner väntas få en skjuts framåt under december.

4 december 2015 13:06

Under ett par års tid gick det inte att bygga nya bostadsområden i Ljungsbro. Orsaken var att det pågick ett arbete med en ny översiktsplan. När den antogs av Linköpings kommunfullmäktige i januari i år öppnade det för flera planerade projekt som legat och väntat.

När översiktsplanen blev klar, blev Ljungsbro plötsligt utpekat som ett prioriterat område för bostadsbyggande.

Alla de tre förslag som kommer upp för beslut i mitten av december är inlämnade till kommunen under 2014, men det är först nu som det verkliga arbetet med planeringen börjar.

Det kommer därmed att ta ytterligare minst ett år innan planeringen är färdig.

Det största av dem handlar om cirka 100 bostäder nära Hällestadsvägen. Fastigheterna Björkö 3:31 och Kungsbro 1:759 ägs av Familjen Erichsen AB respektive Ulf Johansson. Dessa två har tecknat ett samarbetsavtal kring exploateringen. Under sommaren gjordes en geoteknisk utredning som visar att marken troligen lämpar sig bäst för småhus på 1 till 1,5 våningar.

Den andra planen handlar om fastigheten Stora Sjögestad 20:2. Där vill ägaren, Lars Magnusson tillsammans med Myresjöhus AB, bygga cirka 72 radhuslägenheter och 16 villor. Området ligger alldeles väster om Hanorpsvägen. Här kommer det bland annat att krävas en utredning kring eventuella markföroreningar från industriområdet vid Pysslingsvägen.

Just detta område har fastighetsägaren försökt få bygga på två gånger förut, men då fått avslag.

Den tredje planen rör cirka 30 rad- eller parhus mellan Björkdalsgatan och Tallkullegatan i Ljungsbro. Det är Botrygg AB som äger marken och även de har tidigare försökt få bygga på platsen.

Sammanlagt ger dessa tre områden drygt 200 bostäder, antalet kan ändras under planeringen. I översiktsplanen finns flera helt nya områden inritade – sammanlagt kan dessa inrymma cirka 750 bostäder.

Totalt medger översiktsplanen att Ljungsbro får växa med 1 500 bostäder, vissa av dem genom att Ljungsbro centrum förtätas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson