IVO: Ansvaret ligger på kommunal nivå

IVO tittar inte på de specifika personer som ska flytta in utan om bemanningen räcker till för individuellt utformad hjälp.

2 februari 2015 14:42

Linköping

Det säger Birgitta Lind, utredare på IVO. Hon har ingen specifik kännedom om just Tunngatan men säger att argumentet, att liknande boende har samma bemanning, inte håller.

Hon tycker inte heller att det går att hänvisa till att målgruppen beskrivs ha en lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

– De som har fått en gruppbostad har ändå omfattande behov. Annars skulle de inte ha fått det boendet. En gruppbostad är till för dom med mera omfattande behov av stöd.

Kommuner behöver inte tillstånd för att starta exempelvis en gruppbostad och kan bemanna utifrån egna bedömningar. Visserligen granskas också kommuner, men enligt Birgitta Lind, sker inte det så ofta och regelbundet som hon skulle önska.

– Regelverket säger inte att det ska vara en, två eller sju personal utan att omsorgen ska kunna bedrivas med god kvalitet. Det är det vi på IVO hela tiden har att pröva.

Hon anser också att många kommuner, däribland Linköping, själva bär ansvaret för att privata utförare råkar ut för att IVO inte beviljar tillstånd.

– Kommuner har ibland gjort lite som de vill och fått till tokiga lösningar. Sedan lägger man ut de här tokiga lösningarna på entreprenad och då blir det avslag. I slutänden blir det den enskilde som drabbas, säger hon.

Ett påstående som gör kommunens omsorgschef Peder Ellison lätt upprörd.

– Självklart följer vi rådande lagstiftning på området. Att påstå att vi gör som vi vill stämmer verkligen inte. Vi är väldigt angelägna om att följa lagen. IVO är en myndighet och självklart har vi att rätta oss efter beslut från dem. Men vi är också en del i ett system som gör att vi har rätt att överklaga.

När det gäller Tunngatan är bedömningen att bemanningen är anpassad efter målgruppen.

– Självklart ska det inte vara samma bemanning där som på gruppbostäder med väldigt komplicerade behov, säger Peder Ellison.

Han hävdar också att det ligger i uppgiften att stärka enskilda personers förmåga att klara sig så mycket som möjligt själva.

– Det handlar om att följa målgruppen och ge dem det de behöver. Inte mindre och inte mer, utan så rätt som möjligt

Vad säger att er bedömning är rätt?

– Vi jobbar tätt ihop med myndigheten, i det här fallet socialkontoret. De träffar brukarna, de anhöriga och gode män. Det gör att vår uppfattning om de här brukarna är väldigt god. Bemanningen är inte taget ur luften utan har bestämts efter en noggrann analys av målgruppen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!