"Ingeborgs har brutit mot föreningsrätten"

Bolaget bakom Ingeborgs bageri stäms inför Arbetsdomstolen. Företaget har brutit mot föreningsrätten, menar Livsmedelsarbetareförbundet.

28 april 2015 09:25

Stämningen är ett led i den tvist som har pågått en tid mellan bolaget bakom bageriet, Kabes AB, och facket.

– Bageriet har en arbetstagare som är medlem i förbundet, förklarar Henrik Ask, jurist vid LO-TCO:s rättsskydd. Hon har nyttjat sin rätt att vara medlem i en organisation, och till följd av det har hon varslats och sagts upp.

Den tolkningen håller inte bageriets ägare, Ahmed och Sema Mehdi, med om.

– Hon har absolut rätt att vara medlem i facket, säger Sema Mehdi. Det är vår ekonomi som är orsaken till att vi måste säga upp henne. Det har vi visat med hjälp av vår företagskonsult.

Corren har tidigare berättat att tvisten började med att bageriet inte ville teckna kollektivavtal för sin anställda. De ansåg sig inte ha råd med den lönenivå som kollektivavtalet angav. Svenska Livsmedelsarbetareförbundet satte då bageriet i blockad, vilket ledde till att ägarna efter några dagar undertecknade avtalet.

– Dagen efter varslades förbundets medlem om uppsägning, säger Henrik Ask, och någon vecka senare sades hon upp. Vi menar att detta har skett till följd av att hon använt sin föreningsrätt.

Men kollektivavtalet började inte gälla förrän senare, efter att medlemmen sagts upp.

– Det är riktigt, säger Henrik Ask, men företaget har ändå agerat av de här skälen.

Många arbetsplatser har kollektivavtal, några har det inte, och det gäller även större företag än Ingeborgs bageri.

Är det vanligt att facket vidtar stridsåtgärder på det här sättet?

– Det förekommer, säger Henrik Ask. Men det är inte så vanligt att det leder till att arbetstagare blir av med jobbet.

Ingeborgs bageri har fått en hel del sympati av dem som menar att det är hårt för ett litet företag att drabbas av en konflikt med ett stort fackförbund, och också att företag borde ha frihet att INTE teckna kollektivavtal.

– Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna har avtal som reglerar villkoren, säger Henrik Ask. Det blir en snedvriden konkurrenssituation om vissa skulle slippa och kunna konkurrera ut dem som tecknar avtal. Det skulle leda till en spiral nedåt, och till social dumpning.

– Vi anser förstås att förbundet har goda chanser att vinna det här

Facket kräver att uppsägningen ogiltigförklaras och att bolaget Kabes AB betalar sammanlagt 650 000 kronor i skadestånd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!