Ingeborgs anställda sägs upp

Den uppmärksammade konflikten kring Ingeborgs bageri får en ny vändning. Den facklig anslutna anställda har sagts upp.

10 april 2015 10:22

– Vi är inte ense om sättet hur arbetsgivaren har sagt upp vår medlem. Vi har haft en lokal förhandling och nu går ärendet vidare till en central förhandling, säger Lena Persson, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet (Livs).

Hela konflikten har handlat om att de nya ägarna inte ville teckna kollektivavtal för sin enda anställda som var facklig ansluten. De ansåg sig inte ha råd med avtalets lönenivå och andra avgifter. I mars sattes bageriet i blockad av Livs som också begärde hjälp hos Medlingsinstitutet. Före påsk möttes båda parter tillsammans med Ralf Larsson, en av landets fyra fasta medlare och till vardags chef vid Göteborgs tingsrätt, på Linköpings tingsrätt. Och då slöt parterna en överenskommelse. Efter detta möte sa Ralf Larsson:

– Samtalet var konstruktivt och båda sidor ville hitta en lösning.

Ägarna Ahmed och Sema Mehdi tecknade kollektivavtal och livet på bageriet återgick till det normala. Strejken avblåstes, vakterna gick hem och den anställda började jobba.

– För oss var det den enda lösningen annars skulle vi inte kunna få våra leveranser på grund av blockaden. Men vi visade också vår revisors redovisning av bageriets ekonomi där det står klart att vi inte har råd med ytterligare extra kostnader, säger Sema Mehdi.

Och det är därför som arbetsgivaren säger upp den anställda.

– Vi kom överens om att kollektivavtalet börjar gälla 1 juli. Men vi måste säga upp den anställda. Det här är inget straff, men vi har bevisat med hjälp av vår företagskonsult att vi har inte råd, säger Sema Mehdi.

Lena Persson vill inte gå in i detaljer kring den avslutade förhandlingen.

– Vi har inte kunnat hitta en lösning på lokal nivå men det kommer kanske att gå bättre på central nivå. Vi försöker rädda ett jobb, säger Lena Persson.

Hur ska ni rädda jobbet centralt om arbetsgivarens revisor redovisar att arbetsgivaren inte har mer pengar?

– Kommenterar inte huruvida den centrala parten ställer sig till revisorns redovisning.

Vad händer om parterna blir oense även centralt?

– Det är upp till de centrala parterna att avgöra om man vill ta det vidare till rätten, eller inte. Man kan avsluta där utan att gå vidare även om man är oense.

Arbetsgivaren påstår att det råder arbetsbrist eftersom bageriets ekonomi är ansträngd. Då kan man säga upp folk. Men om Livs ogiltigt förklarar anledningen till uppsägningen och påstår att det saknas saklig grund kan det gå vidare till Arbetsdomstolen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!