Inandades kolsyreis på rättsmedicin

En anställd vid Rättsmedicinalverket i Linköping utsattes för hjärtklappning och andningssvårigheter efter att ha exponerats för oförpackad kolsyreis (kolsyra i fast form). En anmälan om allvarligt tillbud har gjorts till arbetsmiljöverket.

8 januari 2015 10:48

Kvinnan, som är medicinsk biolog på avdelningen för rättskemi och rättsgenetik, skulle hämta ett prov ur frysen, enligt anmälan. Plötsligt kände hon en konstig doft samtidigt som kroppen reagerade med hjärtklappning. Kvinnan ska därefter snabbt ha lämnat frysrummet, men var nära att svimma utanför. En vaktmästare kontaktades och när biologen tillsammans med vaktmästaren återvände till frysen upptäckte de att det förvarades dunstad kolsyreis där, något som normalt inte ska förvaras utan förslutning.

Hur kunde det ske?
– Det var en olyckshändelse, säger verksamhetschef Ewa Grodzinsky.
Hon förklarar att verksamheten fick en större leverans av en vara än vad som var tänkt att nyttjas varpå överstående innehåll placerades i frysen över helgen. I samband med stora temperaturskillnader, från
-78 grader till -20 grader, reagerade kolsyreisen runt förpackningen genom att dunsta och avge ångor.

Har ni vidtagit åtgärder för att tillbudet inte ska upprepas?
– Vi har ändrat våra rutiner och går alltid två personer till frysen där en person är med och övervakar, säger Ewa Grodzinsky.

Innan den 15 januari ska Rättsmedicinalverket även ha lämnat in en redogörelse till arbetsmiljöverket om vilka faktorer som låg bakom händelsen och vilka åtgärder som vidtagits.

Toxikologisk information koldioxid

Kvävande genom inandning då den undantränger luftens syre. Även låga halter orsakar snabbt cirkulationssvikt.

Symptomen är huvudvärk, illamående och kräkningar vilka kan följas av medvetslöshet. Högsta CO2-halten finns normalt i rummets lägsta punkt.

www.kolsyra.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!