Hon vill sprida kunskap om sexövergrepp

Under torsdagen hålls en utbildningsdag om sexuella övergrepp i Linköping. Bland de 86 deltagarna finns bland annat personal från skolor, socialkontor och HVB-hem. Kunskapsbristen är stor och intresset för utbildningsdagen över förväntan.

1 juni 2017 09:30

Målet med utbildningen är att sprida kunskap om sexuella övergrepp och hur man kan lära sig att upptäcka ett sexuellt avvikande beteende hos barn och ungdomar.

Ulla Thorslund är en av få psykologer i Sverige som specialiserat sig på sexuella beteendeproblem bland barn och unga. Hon är inbjuden att föreläsa av den ideella föreningen Novahuset i Linköping som arrangerar utbildningen.

– Det råder en stor kunskapsbrist om vad som är normal sexuell utveckling och vad som är avvikande sexuellt beteende, säger Ulla Thorslund.

Hon påpekar att hon inte fick lära sig någonting om barn och ungas sexuella utveckling när hon läste psykologprogrammet. Inte heller något om sexuellt avvikande beteenden lärdes ut.

Detsamma gäller för flera andra grundutbildningar.

Enligt Ulla Thorslund kan det leda till att det blir svårt att tala om övergrepp vilket i sin tur gör det svårt för exempelvis lärare att lyfta frågan.

– Många uttrycker att de blir osäkra på vad som är "rätt och fel", de är rädda att "förvärra saken" om de börjar fråga ett barn om det har varit utsatt, säger hon.

På Novahuset håller man med om att kunskaperna kring sexuella övergrepp är låg. Det märks bland annat när de är ute och föreläser på olika skolor.

Emilia Klaar, föreläsningsansvarig på Novahuset, får intrycket av att problemet ofta ligger hos de vuxna.

– Vuxenvärlden tycker att det är jobbigt att prata om sex och vi ser att det finns ett stort kunskapsbehov. Oftast föreläser vi på gymnasieskolor och där är det inte bara eleverna som ställer frågor till oss, säger Emilia Klaar.

Emilia poängterar att det finns ett intresse från många lärare att bättra på sina kunskaper, men att det inte erbjuds tillräckligt med utbildningsmöjligheter. Att efterfrågan är stor märks. Torsdagens utbildning blev fullbokad inom en vecka efter att Novahuset gått ut med att den skulle hållas. Nu hoppas man på att kunna hålla en liknande utbildning i Norrköping senare i år, men det är svårt att hitta lokaler. Pengarna räcker inte till.

– Vi hoppas att Norrköpings kommun kan bistå med lokaler, säger Sara Kindblom, styrelseordförande för Novahuset i Linköping.

Förutom de 86 platser man fyllt inför torsdagen väntar fler på att få ta del av ett utbildningstillfälle.

– Vi har över 30 personer på som står på kö i väntelistan, säger Sarah Kindblom.

Novahuset drivs ideellt och de pengar de får in riktar de till sin övriga verksamhet. Förutom föreläsningar och förebyggande arbete i skolor och verksamheter så erbjuder de också behandling, stödsamtal och jourverksamhet. Till Novahuset får alla vända sig och man får vara anonym.

Att de valt att samarbeta med Ulla Thorslund är ingen slump. Hon är en av få legitimerade psykologer i Sverige som specialiserat sig på sexuella beteendeproblem hos barn och ungdomar. Hennes specialistområde innefattar barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp, de som utsätter andra för övergrepp och de som utsätter sig själva för sexuella övergrepp. Hon har lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar.

Ulla Thorslund hoppas att torsdagens utbildning ska fylla de kunskapsluckor som finns kring normalt sexuellt beteende och ett avvikande beteende och hur man bemöter barn som utsatts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martin Holstad

Ämnen du kan följa