Hon beskyller facket för "maffiametoder"

Debattören Rebecca WeidmoUvell kritiserar Livs agerande i bagerikonflikten. Men facket svarar inte på kritiken.

4 maj 2015 07:52

"Här ser ni alltså fackets egentliga skäl till stämningen. 250 000 kronor till dem själva. Fint med incitamentsstrukturer", skriver den borgerliga opinionsbildaren Rebecca WeidmoUvell på sin blogg. Hon kallar Livs agerade för "maffiametoder".

Corren har skrivit om konflikten kring Ingeborgs bageri i Linköping som har handlat om att de nya ägarna från början inte ville teckna kollektivavtal för sin enda anställda som också var facklig ansluten. Bageriet ansåg sig inte ha råd med avtalets lönenivå och andra avgifter. I mars sattes bageriet i blockad av Livs som också begärde hjälp hos Medlingsinstitutet. Före påsk möttes båda parter tillsammans med en medlare, och slöt en överenskommelse. Ägarna Ahmed och SemaMehdi tecknade kollektivavtal och livet på bageriet skulle återgå till det normala. Strejken avblåstes, vakterna gick hem och den anställda började jobba. Men bageriets ekonomi har inte förändrats och ägarna anser fortfarande att de inte har råd. Därför sade de upp den anställde.

Det hela slutade med att Livs stämde ägarna inför Arbetsdomstolen på 650 000 kronor. I den stämningsansökan som Livs har lämnat in till Arbetsdomstolen yrkar fackförbundet att uppsägningen av den anställda ogiltigförklaras samt att hen får 400 000 i skadestånd (250 000 för bolagets brott mot medbestämmandelagen och 150 000 för brott mot lagen om anställningsskydd). Men Livs yrkar också att Arbetsdomstolen förpliktar arbetsgivarna att betala 250 000 kronor till förbundet för brott mot medbestämmandelagen.

Det är dessa 250 000 kronor som Uvell kallar "fin typ av inkomstkälla" och det "egentliga skälet till stämningen". Som borgerlig lobbyist, bloggare och debattör har Rebecca Weidmo Uvell gjort sig känt genom att uthärdigt granska och kritisera politiker och organisationer. Hon brukar få både ros och ris eroende på vilken sida som kommenterar henne.

Flera som har kommenterat hennes blogginlägg är småföretagare. Många har undrat varför Livs driver kampanjen så hårt och varför fackförbundet inte har nöjt sig med att kollektivavtal blev tecknat. Varför driva ett litet företag i konkurs?

Corren har ringt Gerald Lindberg, Livs andra viceordförande.

– Vi vill inte kommentera det som Rebecca Uvell skriver på sin blogg. Det får stå helt och hållet för henne, säger Gerald Lindberg.

Men man kan ju undra om Livs inte kunde varit mer diplomatiskt i sitt sätt att hantera frågan?

– Vi har försökt lösa det under en längre period. Men det har varit omöjligt. Och flera har också bidragit till en hätsk stämning kring frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!