Här väntas fler bostäder byggas

Vikingstad, som pekats ut som en utvecklingsort i kommunens översiktsplan, kan få ännu fler nya bostäder. På platsen för de potentiella bostäderna finns nu en handelsträdgård som ska rivas.

23 mars 1917 14:15

Vikingstad Mark AB har lämnat in ansökan. Men innan någonting kan byggas måste detaljplanen ändras.

– Nu är platsen reserverad för trädgårdsändamål. Det första steget är att ändra till bostadsändamål, säger projektledare Sargon Ablahad, en av Vikingstad Mark ABs delägare.

Vikingstad Mark AB har köpt marken i Vikingstad och företaget startades just för det projektet. Företaget äger ingenting annat just nu men de fyra delägarna har andra bolag. Sargon Ablahad har ett konsultbolag där han arbetar som bygglovsarkitekt och har 10 års erfarenhet av kommunal verksamhet inom samhällsplanering. Om det är Vikingstad Mark som kommer bygga de potentiella bostäderna är ännu inte säkert.

– Som det ser ut nu ska vi bygga själva men vi tittar på andra projekt i olika delar av landet. Så det beror på de andra projekten och hur situationen ser ut med detaljplanen och bostadsmarknaden i framtiden, säger Sargon Ablahad.

I översiktsplanen för Vikingstad, som antogs i januari 2014, står det att platsen ska innefatta "i huvudsak bostäder". De byggnader som finns i handelsträdgården beskrivs vara i undermåligt skick och föreslås rivas. Förra ägaren avvecklar successivt verksamheten och tanken är att växthusen ska vara borta när detaljplanen ändrats.

– Platsen passar bättre för bostäder. Den ligger nära stationen där pendeltåget tar dig till city på åtta minuter, säger Sargon Ablahad.

2014 gjordes en första markundersökning som visade på låga halter av bekämpningsmedel i marken, men en kompletterande undersökning ska göras för att utesluta förorening.

Vikingstad är en prioriterad utvecklingsort i översiktsplanen och målet är att samhället ska växa från cirka 2 100 invånare till 4 000.

– Vi är nästan säkra på att det blir bostäder på platsen. Frågan är vilken sorts bostäder och hur många. Inledningsvis tittade vi på villor men kommunen vill ha tätbebyggt så det kan bli flerbostadshus eller radhus, säger Sargon Ablahad.

Utbyggnaden av Vikingstad förväntas pågå i decennier. Om det blir några bostäder vid handelsträdgården återstår att se, planerna är i ett tidigt skede. Nu finns endast en ansökan om planbesked som lämnats till kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa