Edvin Gyllensvaan har sedan han dömdes för dubbelmordet på makarna Lekander suttit på Kumlaanstalten. Kriminalvården har gjort en utredning för att avgöra var den numera 25-årige dubbelmördaren ska avtjäna sitt livstidsstraff.

Kriminalvården har kommit fram till att risken för att Gyllensvaan ska försöka rymma är hög. Myndigheten anser även att det finns en hög risk för att 25-åringen kan bli våldsam och hotfull. Utredningen, som gjorts vid den så kallade riksmottagningen på Kumlaanstalten, har även kommit fram till att det finns en psykiatrisk problematik som gör att personalen på anstalten måste vara observant på förändringar i Gyllensvaan beteende och sinnesstämning – detta för att kunna uppmärksamma tecken på våldsamma tankemönster.

Gyllensvaan har önskat att få stanna på Kumlaanstalten. Men kriminalvården har nu beslutat att han istället ska placeras på anstalten i Norrtälje – och det vid en avdelning med högsta säkerhetsklass för särskilt resurskrävande intagna. Personalen på avdelningen har hög kompetens avseende psykisk ohälsa. Dessutom är personaltätheten hög. Av beslutet framgår att Norrtäljeanstalten "tillhandahåller lämplig grad av övervakning och kontroll".

Artikelbild

| Dubbelmördaren Edvin Gyllensvaan ska avtjäna sitt livstidsstraff på anstalten i Norrtälje.

Norrtäljeanstalten ligger i Stockholms län och har 178 platser i säkerhetsklass 1.

I ett samtal med polisen – efter att domen i hovrätten föll – erkände Gyllensvaan att det var han ensam som mördade paret Lekander utanför Mantorp den 11 juni 2017.