Här ska det bli plats för 50 barn

På bilden – ett spadtag för en ny förskola i Harvestad. Men det kommer troligtvis att bli fler sådana happenings i området i framtiden. "Behovet av skolplatser växer kraftigt", säger Christer Gunnarsson på kommunens utbildningskontor.

15 augusti 2017 17:00

Det har flyttat in fler barnfamiljer i Harvestad än vad kommunens politiker räknat med.

Den prognos som gällde när detaljplanen för stadsdelen antogs 2009 har spruckit, påpekar Christer Gunnarsson.

– Därför kommer det sannolikt att behövas fler förskolor och skolor än de som i dag är aktuella, säger han.

Harvestadsskolan som invigdes i september 2015 kan inte ta emot fler elever, vilket innebär att omkring 70 barn kommer att bussas till Sturefors i väntan på att den andra skolan i Harvestad, belägen utmed Hembygdsvägen, står klar att öppna i början av nästa år.

Den kommer att rymma omkring 240 förskole- och skolbarn.

– När verksamheten kommer igång där får barnen som åkt buss komma tillbaka, förklarar Gunnarsson

På tisdagen togs första spadtaget för det som kallas Harvestad 3 i projektplaneringen. Det är förskolan Nässelfröet som kommer att ha plats för 50 barn och 10 personal. Invigning är planerad i anslutning till att Linköpings kommun tar över hyreskontraktet våren 2018.

Byggnaden uppförs i två plan med undervisningslokaler, matsal och tillagningskök.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson

Ämnen du kan följa