Här rivs för nya bostäder

Rivningen av gamla brandstationen är igång. Snart ryker även husen i kvarteret bredvid. Runt 2017 kan nya bostäder vara klara.

19 maj 2015 10:20

Det här handlar om en av Linköpings mest segdragna processer när det gäller att bygga nytt.

Mats Dahlin är projektchef på JM och han har slitit med planeringen sen 2005 när JM köpte några fastigheter bakom brandstationen.

Då inleddes det mödosamma arbetet med att få detaljplanen ändrad så att det blev tillåtet att bygga fler hus, bygga högre och bygga närmare Stångån. När Mats Dahlin ska försöka sammanfatta vad det är som tagit sån tid hittar han tre orsaker.

– Planeringen av resecentrum är nog den största anledningen, man ville inte låsa fast sig i något. Det handlade om att få ihop all infrastruktur runt omkring, säger han.

Exempelvis har Nya Tanneforsvägens framtida utformning varit en diskuterad fråga.

Förutom resecentrum dök det upp nya regler kring strandskyddet, närheten till Stångån sinkade planeringen i ett år ungefär. Trafikbullret är den tredje orsaken. Först på fjärde plats i raden av hinder kommer Saabs överklagande av detaljplaner på grund av flygbuller.

Allt detta gjorde att JM till slut gav upp en del av bygget och halverade området som detaljplanen omfattar.

Det var helt enkelt nödvändigt för att över huvud taget få nåt gjort.

Därför blev det också så att JM numera äger en grop på Klövergatan 3. Där låg ett hus med hyreslägenheter som revs.

– Det gjorde vi för att vi tyckte att det gick för sakta och tänkte att det skulle skynda på kommunen lite. Men det hjälpte inte, säger han.

Han skrattar när han berättar och har absolut inte gett upp. När de 182 bostäder som nu ska byggas har kommit igång tänker han göra ett nytt försök med tomten där gropen är.

Det som gör honom hoppfull är det beslut som regeringen nyligen fattade kring buller och bostäder. Det löste inte bara problemet med flygbuller, det ändrade även reglerna för trafikbuller.

De bostäder som JM bygger är bostadsrätter och inget kommer att byggas om inte minst 30 procent av dem är sålda i förväg. JM:s marknadsansvarige Michael Widén försäkrar dock att intresset redan är enormt. Att lägenheterna inte skulle säljas är enligt honom osannolikt.

Det hus som nu ligger på Nya Tanneforsvägen 22 ska rivas framåt hösten. Det är 30 förhållandevis billiga hyreslägenheter som håller på att tömmas. Eftersom planeringen pågått så länge bor många där med rivningskontrakt, men det är fortfarande några som ännu inte hittat en ny bostad.

Den siste juni ska huset vara tomt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson