Här planeras ett nytt villaområde

Ljungsbro kan växa kraftigt västerut. I en första etapp planeras cirka 100 bostäder och när området är färdigbyggt kan det bli ytterligare ett hundratal.

24 februari 2018 08:00

Bakom projektet står lantbrukaren Lars Magnusson som äger 40 hektar med mestadels skog, väster om Hanorpsvägen. Tillsammans med arkitekter från Tengbom håller han på att ta fram en detaljplan för den första etappen och om allt går bra kan de första villorna börja byggas om två år.

Egentligen är Lars Magnusson en ovanligt motvillig byggherre.

– Det tar emot lite, det måste jag säga. I mina ögon fördärvar det ju skogen och det skriker lite i mitt agrara hjärta, säger han.

Från början ville Lars bara bygga på en åker, som blivit svår att bruka intill villabebyggelsen längs Hanorpsvägen. Det fick han inte, för kommunen ville först göra en översiktsplan. När den blev färdig fick han en rejäl överraskning.

– Kommunen hade ritat in, inte bara åkern, utan en stor del av skogen som ett lämpligt område för Ljungsbro att växa på. Jag fick hicka, skulle halva min skog bli villabebyggelse?

Men när chocken väl lagt sig började Lars tänka om.

– Jag bestämde mig för att göra något bra av det. Man vill ju inte bli sedd som en bromskloss. Mitt mål nu är att det ska bli ett genuint och lantligt område som folk älskar att bo i. Det är viktigare för mig än att få ut många tomter, säger han.

I området finns bland annat stensträngar som vittnar om gamla tiders jordbruk.

– Jag vill bevara så mycket som möjligt av historien. Det är viktigt för mig att visa respekt för mina förfäder som vårdat och värnat den här marken. Jag vill också gärna plocka upp lite av Cloettas arv, de tankar som fanns när Ljungsbro byggdes runt fabriken, säger Lars.

Tengbom ritar nu inte bara på etapp 1, utan på hela området. Kontorschefen Susanne Appelberg tycker att det är ett ovanligt roligt uppdrag.

– Det är så kul att Lars har de här ambitionerna och inte vill ha en vanlig villamatta. Det är ett så pass stort område, så det gäller att få in flera karaktärer.

Arkitekterna har tagit fasta på Ljungsbros läge i gränslandet mellan skog och slätt.

– Vi vill fånga upp de karaktärerna. Ett område inspirerat av skogen, med tätare bebyggelse och kortare siktlinjer, och så ett öppnare område som anspelar på slätten. Kanske blir det ett par flerbostadshus för att få en bra blandning.

Kommunens instanser har hittills bara haft positiva synpunkter på projektet och vill också bygga en F–6-skola i området.

Ett par frågor återstår att lösa inför kommande etapper. En av dem är högspänningsledningen som går genom skogen och som i så fall kan komma att grävas ner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin