Här kan det bli över 900 bostäder

Planprogrammet för Ekholmen är klubbat, trots en hel del protester. Bland det första som ser ut att byggas är en ny förskola vid Ålerydsvägen.

23 april 2018 12:30

Planprogrammet är det första steget i förändringen av Ekholmen. Om allt blir som majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden vill innebär det bland annat över 900 nya bostäder i området, något som vi berättat om tidigare.

Moderaterna i nämnden reserverade sig. De anser att programmet borde dras tillbaka, eftersom så många av de boende är negativa till att Ekholmen byggs ut,

Riksbyggen vill bygga drygt 200 lägenheter utmed Ekholmsvägen och där är detaljplanearbetet redan i gång. Men på andra håll är det bostadsrättsföreningar som äger marken och åtminstone en av dem är emot byggnation.

– Ingen som har en bostadsrätt behöver vara orolig för att det byggs om inte bostadsrättsföreningen säger ja, betonar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Samtidigt som Aguirre vill lugna de boende hoppas han att de på sikt kommer att vilja bygga.

– Ekholmen är ett trevligt område som vi vill ge fler chansen att bo i. Fler bostäder skulle också ge ett ökat kundunderlag till Ekholmens centrum.

En av idéerna i planprogrammet är att låta Kenty ta över förskolans lokaler på Fredriksbergsvägen 31. Därför planeras en ny, större förskola på andra sidan skogen, vid Ålerydsvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden säger ja till att påbörja planeringen av förskolan, som ska kunna ta emot minst 120 barn.

Planprogrammet omfattar området mellan Ålerydsvägen i norr, Ekholms­vägen i söder, Brokindsleden i öster och fotbollsplanerna i väster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa