Här kan det bli bostäder – trots allt

Sveriges bostadsminister Peter Eriksson (MP) avkrävdes svar på varför staten vill stoppa bostäder i Ekängen. Kritikerna fick rätt och enligt ministern pågår diskussioner.

28 november 2016 11:31

Frågan om Ekängen och nya bostäder på mark som ägs av staten ställdes av Centerns Ola Johansson i en debatt i fredags i riksdagen. Ola Johansson är bostadspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Halland, han fick också eldunderstöd av den östgötske riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C).

När Peter Eriksson skulle svara intog han en ödmjuk position och gav de båda kritikerna rätt. Statliga myndigheter borde inte stoppa bostäder i ett så här sent skede – särskilt inte när myndigheterna tidigare accepterat den planering som Linköpings kommun presenterat.

– I den här frågan om Linköping och Tuna kungsgård så vill jag nog också säga att "så här får det inte gå till". Det är inte rimligt att staten å ena sidan först säger ja och sedan i ett väldigt sent skede säger nej, svarade Peter Eriksson från talarstolen i riksdagen.

När han sedan skulle förklara vad man ska göra åt problemet konstaterade han att det inte är alldeles enkelt att lösa. En svensk minister får inte lägga sig ett enskilt ärende hos en myndighet.

­– Men jag tror och hoppas nu att den dialog som inletts mellan Linköpings kommun och myndigheterna kommer att ge resultat och att det kanske inte blir så allvarligt som det har sett ut, men jag är inte den som beslutar om saken och det kan och ska inte heller regeringen göra, sa han.

Tuna kungsgård ägs av Statens fastighetsverk och byggnaderna är sedan 1935 skyddade som byggnadsminne. Det som hände under hösten var att en annan statlig myndighet – Riksantikvarieämbetet – beslutat att utvidga byggnadsminnet till att gälla all mark som hör till Tuna kungsgård. En del av den marken hade Linköpings kommun tänkt sig att Ekängen skulle växa på.

När Ola Johansson återigen klev upp i riksdagens talarstol tackade han ministern för det tydliga svaret.

– Det var mycket välkommet. Det är bra om detta blir en lärdom för hur staten arbetar framöver, sa Ola Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson