Här finns plats för 38 barn

Kommunalrådet Jakob Björneke (S) klipper det röda bandet som Noel Mårtensson och Edvin Rodhe håller upp – och så var den sjätte förskolan i Ekängen invigd på tisdagen.

16 mars 2015 09:49

I förväg hade grabbarna avslöjat för honom att förskolan på Linsvägen är en bra plats att vara på med mycket leksaker och snälla fröknar...

Totalt sex förskolor

Linsvägens röda förskola är på cirka 500 kvadratmeter och uppförd av Botrygg efter samma modell som företaget redan byggt i Lambohov. Förskolan drivs i kommunens regi med 38 barn inskrivna i två avdelningar och har sju anställda. Ekängen har nu totalt sex förskolor för totalt 295 barn. Men ytterligare ett par förskolor förbereds i nya detaljplaner.

– Allt eftersom Ekängen byggs ut följer det också med ett behov av fler förskolor, säger Adam Olofsson, kommunens förskolechef i Ekängen.

Högre ambitioner

Trycket efter förskoleplatser i Linköpings kommun är fortsatt högt. Behovet har angetts till 300 nya platser per år, vilket motsvarar fyra nybyggda förskolor om året.

– Vi kan erbjuda barn förskoleplats enligt lagens krav men inte alltid där de bor. Det måste vi bli bättre på, vilket gör att ännu fler förskolor behöver byggas. Inom den nya majoriteten har vi högre ambitioner än vad lagen säger och återkommer med nya utbyggnadsförslag i maj, säger Jakob Björneke.

Även en del befintliga förskolor behöver förbättras, bland annat genom att mögelproblematik kan uppkomma i de fastigheter som framför allt är byggda under 1970-talet.

– Eftersom vårt fastighetsbestånd består av många hus från den perioden så kan sådana problem dyka upp och det måste vi vara beredda på, säger Jakob Björneke.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!