Här blir det nya farthinder

Det blir två nya farthinder med fallucka i Linköping.

Det är samma typ som finns i Ryd, som väckte diskussioner när det installerades.

15 juli 2015 13:32

I höst installeras ytterligare två så kallade Actibumpsystem i Linköping. Farthindret lämnar plan väg för den som kör i rätt hastighet medan de som kör för fort får vad tillverkaren kallar en fysisk påminnelse, genom att det sjunker ner som en fallucka och skapar en grop i backen.

Den ena Actibumpinstallationen görs på Djurgårdsgatan och den andra på Västra vägen.

Installationen på Djurgårdsgatan blir vid övergångsstället i korsningen med Väbelgatan. Det är en 40-sträcka med daglig trafik på ungefär 13 500 fordon.

– Korsningen är olycksdrabbad och övergångsstället upplevs som otryggt, säger Jonas Nygren, trafikingenjör på Linköpings kommun, i ett pressmeddelande.

Tidigare har man provat åtgärder med förstärkt belysning och varningssystem som blinkar när det är någon i närheten av övergångsstället men effekten har inte blivit stor nog.

På Västra vägen anläggs ett nytt övergångsställe baserat på ett medborgarförslag. Eftersom cirka 8 000 fordon passerar platsen varje dag behövs en hastighetssäkring till övergångsstället för att Stadsbyggnadsnämnden skulle kunna anta förslaget.

Sedan fyra år tillbaka har det första och enda farthindret funnits på Rydsvägen, i höjd med McDonald's vid Vallarondellen. Det väcktes en hel del diskussioner när farthindret installerades, flera var bland annat rädda för att bilen skulle förstöras och att det innebär en fara för motorcyklister. Men inga klagomål eller tillbud har rapporterats.

Under 2014 installerades farthindret även i Uppsala och på Öresundsbron.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!