Här är länets farligaste vägar

Viltolyckorna i Östergötland har stabiliserats under de tre senaste åren med ett snitt på drygt 3 500. Kollisioner med rådjur, dovhjort och vildsvin är vanligast.

14 mars 2019 08:00

Östgötska jägare utförde förra året 3 491 trafikeftersök runt om i länet.

– Antalet olyckor har visserligen backat något under de tre senaste åren, men de ligger fortfarande på en hög nivå, uppger Anders Gruvaeus, ordförande för jägarförbundet i Östergötland.

Varför antalet kollisioner minskat är svårt att exakt sätta fingret på, menar Gruvaeus.

– Det kan vara så att jägarna genomfört riktade insatser på de mest olycksdrabbade vägarna. Det vi vet är att viltstammarna generellt sett blir större, men också att jägarna ser till att hålla dem under ordentlig uppsikt.

Som bilist ska man alltid sträva efter att anpassa hastigheten till väg- och siktförhållanden, fortsätter Anders Gruvaeus.

– Var särskilt uppmärksam när det börjar skymma och under gryningstid. Då är djuren som mest i rörelse. Under våren stöter dessutom viltet ifrån sig sina fjolårskalvar och i samband med det ökar aktiviteterna ute i skogarna, säger han.

Det är oerhört viktigt att alla trafikanter rapporterar om de viltolyckor man är med om, påtalar Gruvaeus.

– Ett samtal till 112 i samband med att olyckan inträffat. Dessutom ska platsen märkas ut så att eftersöksjägarna hittar. Det gäller även om djuret inte dör utan tar sig vidare in i skogen.

Den som lämnar en olycksplats utan att slå larm gör sig skyldig till smitning, fortsätter Anders Gruvaeus.

– Förutom risken att bli lagförd för brottet kan det bli knepigt att få ut ersättning för eventuella skador från försäkringsbolaget, säger han.

Viltolyckor i Östergötland

2013 – 2581

2014 – 2655

2015 – 2821

2016 – 3684

2017 – 3583

2018 – 3491

Källa: Jägarförbundet, Östergötland

Särskilt olycksdrabbade vägar

• Riksväg 35 Grebo – Åtvidaberg.

• Riksväg 35 Åtvidaberg – mot länsgränsen till Småland.

• Riksväg 23/34 Linköping – Brokind.

• Länsväg 215 Skärblacka – Finspång.

• Länsväg 1136 Berg - Sandvik.

Källa: Nationella viltolycksrådet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pelle Johansson