Här är det försvunna klostret

Franciskanernas kloster är återfunnet. Mitt på Hospitalstorget har arkeologerna hittat metertjocka murar och ett kalkstensgolv. "Jo. Det ÄR nog klostret", säger Emma Karlsson.

13 november 2015 12:47

Hon är projektledare för utgrävningen och arkeolog vid Östergötlands museum, och hon och hennes kollegor vill inte dra för snabba slutsatser.

– Men vi har resonerat fram och tillbaka. Och vi kommer fram till samma slutsats. Det finns egentligen ingenting annat det kan vara, säger Helén Romedahl och så ler hon brett.

För det är inget mindre än en arkeologisk sensation att franciskanernas konvent är återfunnet. I 250 år trodde man att det låg på ett helt annat ställe i Linköping, vid biskopsgården norr om domkyrkan.

Det konstiga var att när man grävde där fanns varken spår av kyrkogård, klosterkyrka eller centrala konventsbyggnader som borde finnas där.

I slutet av 1990-talet lanserade arkeologen Göran Tagesson en annan teori i sin doktorsavhandling, en tanke som verkade mer och mer sannolik: konventet hade legat vid Hospitalstorget. Kanske hade de gamla klosterbyggnaderna rentav använts till hospitalet.

Sedan dess har olika utgrävningar i kringliggande kvarter pekat mot att den här teorin stämmer.

– Och nu har vi nog faktiskt hittat det, säger Emma Karlsson. De här breda murarna måste vara äldre än hospitalet, för de finns inte med på den allra äldsta kartan över staden från 1696.

Helén Romedahl visar den metertjocka muren av tegel och kalksten med ett avbrott som kanske är en ingång. Eller en utgång. Ett par meter bort finns en annan mur av samma typ, och rester av ett kalkstensgolv.

– Så roligt. Men nu blev det plötsligt stressigt här, säger Helén, det är så mycket vi måste ta fram och dokumentera, och det här hafsar man inte igenom.

Onsdag 18 november kl 12 och måndag 23 november kl 12 visas utgrävningen.

Franciskanernas konvent

Konventet grundades sannolikt i samband med biskop Bengts testamente 1287.

Biskopen skänkte en altarprydnad, en mässdräkt och 40 mark till franciskanerna i Linköping.

1287 anses också vara det år då staden Linköping grundades.

I samband med reformationen på 1500-talet stängdes klostret och hospitalet grundades. Det stängdes 1777.

1733 angav biskop Rhyzelius att klostret legat norr om domkyrkan.

I slutet av 1990-talet lanserades Hospitalstorget som klosterplats.

Först i november 2015 återfanns alltså klostret.

Läs mer: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/2966/2000_217.pdf?sequence=1

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!