Det var den 10 december förra året som 70-åringen körde mot rött och blev stoppad av polisen. Mannen valde att erkänna – trots att han ansåg att det inte "var helt rött" vid ögonblicket. Som en följd av det inträffade valde Transportstyrelsen att återkalla mannens körkort och bestämma spärrtiden till två månader.

70-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Han framhöll att han som handelsresande är i stort behov av körkort för att kunna utföra sitt arbete. Mannen menade att det borde räcka med en varning. Förvaltningsrätten anser dock att körning mot rött ljus är en allvarlig överträdelse. 70-åringens körkort ska därför återkallas under en period av två månader.