Han bygger staket av solceller

Solceller kan fungera som fallskydd och ljuddämpare. Andreas Molin, vice vd för PPAM Solkraft, föreläste nyligen om multifunktionell solkraft på en kongress i Indien.

14 november 2018 08:00

Andreas Molin, en av grundarna till Linköpingsföretaget PPAM Solkraft, föreläste på kongressen Green buildings congress som hölls vid HICC Hyderabad i Indien nyligen. Vid kongressen samlades 150 experter för att föreläsa om hur man ska kunna bygga mer miljövänligt i framtiden. Molin bjöds in för att berätta om multifunktionell solkraft och ett byggnadsprojekt som företaget deltar i.

Projektet handlar om att förvandla Green buildings congress huvudkontor till en så kallad nollenergi-byggnad.

– Vi ska kunna styra anläggningen på sånt sätt att vi i princip kan klippa elkabeln. Alltså genom att matcha solproduktionen med användningen. Det är en av Indiens första nollenergi-byggnader, berättar Andreas Molin som fortfarande befinner sig i Indien.

PPAM har designat solanläggningen och använder sig bara av dubbelsidiga solceller. Dessa solceller ska kunna generera mer energi än de som är traditionellt designade. Men de har fler funktioner än att generera solkraft. Panelerna fungerar även som staket på tak, ljuddämpare eller solskydd.

– Att investera i panelerna som staket innebär en lite högre investering än för ett normalt staket. Men på sikt kan det till exempel bli ett väldigt billigt staket, till och med gratis, eftersom man får solel tillbaka, säger Andreas Molin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Holmqvist