Gymnasier ska lösa lokalbristen

Liberalerna kan tänka sig att flytta in delar av kulturskolan till både Katedralskolan och Berzeliusskolan. Än är inte alla möjligheter till samverkan uttömda, enligt Gustav Appelberg (L).

27 mars 2019 19:21

Vid senaste fullmäktigemötet – som pågick i elva timmar – så var Kulturskolans trångboddhet ett ämne som lockade en rad ledamöter upp i talarstolen. Bakgrunden var en interpellation från Socialdemokraternas Niklas Nåbo och Elias Aguirre. De ville ha svar på frågan om var kulturskolan ska ha sina lokaler och när personal och elever kan räkna med att en flytt blir av.

Vi har tidigare berättat om diskussionen kring Kulturskolans lokaler, bland annat har skolans rektor sagt att de är trångbodda och hans önskan är ett alldeles eget hus.

Men dit verkar det vara lång väg, att döma av tisdagens fullmäktigemöte.

Samverkan och samutnyttjande var återkommande ord när kultur- och fritidsnämndens ordförande Gustav Appelberg (L) beskrev hur en lösning kan se ut.

– Ni är så dramatiska, det är som att ni beskriver miljöer från Dickens London, sa han efter att Niklas Nåbo (S) berättat om de fönsterlösa källarlokaler där en del av kulturskolans verksamhet bedrivs i dag.

Lösningen på skolans lokalbrist är inte att hyra i nyproducerade lokaler, det är för dyrt, enligt Appelberg. Han sa sig istället vilja se billigare lösningar som skulle göra det möjligt för fler barn att få gå på kulturskolan.

– Det finns gymnasier i närheten som inte utnyttjas helt efter skoltid och det vore en kostnadseffektiv lösning, sa han.

Vilket fick Niklas Nåbo att reagera.

– Tror du verkligen inte att Kulturskolan har försökt det?

Elias Aguirre (S) pekade på att när man satsar på idrottshallar så är politikerna klara över att det kostar. Men samma resonemang verkar inte gälla för kulturen. Ambitionerna att bygga idrottshallar är en gemensam politisk ambition och på samma sätt borde man också ha en ekonomisk ambition för Kulturskolan, ansåg han.

Trots avsaknad av konkreta besked om hur lokalbristen just nu ska kunna lösa, så är ändå ambitionen – för framtiden – att fördubbla antalet elever, enligt Gustav Appelberg.

– Då behöver vi förstås nya lokaler. Det vi pratar om nu är att försöka lösa dagens situation.

Björn Alling (V) varnade för att lokaler som inte är anpassade för en ökad ambitionsnivå hämmar både framtidstron och utvecklingsviljan.

– Jag vill se en lika visionär inställning till Kulturskolan och dess framtid, som den kommunen har när man bygger för det privata näringslivet.

annika.ekstedt@ostmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa