Grönsaker odlade i området är giftiga

Odla inget ätligt direkt i marken om du bor i Berg. Det kan vara en hälsofara varnar nu miljökontoret.

20 maj 2016 19:33

Det handlar framförallt om tungmetallerna arsenik och kadmium. Prover som tagits i Berg och vid Runkällevägen i Ljungsbro, visar värden som överstiger det som Naturvårdsverket anger som gräns för känslig markanvändning.

Inom kort får Bergsborna ett brev med information och en uppmaning att inte odla grönsaker direkt i marken. Uppmaningen är att istället odla i pallkrage med köpt och kontrollerad jord.

– Det går det också att byta ut jorden i trädgårdslanden om man vill odla på det sättet, säger miljöinspektör Malin Johansson.

Bladgrönsaker farliga

Människor i Berg som ätit av sina hemodlade grönsaker – särskilt gäller det bladgrönsaker och rotfrukter, men också svamp – har förmodligen fått i sig lite mer av av kadmium och arsenik än normalt. Men, skriver miljökontoret, för att det ska vara riktigt farligt måste man ha ätit av dem regelbundet och under lång tid. Särskilt utsatta för farlig påverkan är små barn och foster.

Men Bergsborna verkar ta beskedet om de förhöjda värden med fattning.

– Jag är inte ett dugg orolig och det tror jag gäller för många. Men jag är pensionär och säkert fel generation, säger en kvinna som bott i Berg i många år.

Magnus Olheden är inte heller orolig. Samtidigt är han medveten om att det finns höga radonvärden i området. Något som han som husägare fått ner helt tack vare en radonpump.

Miljökontoret kollar

Han gillar att odla. Men det är inget han gör direkt i marken – åtminstone inte ätliga saker. Jorden är tjock lerjord och torkar ut på nolltid, har han konstaterat. I rabatter har det blivit påfyllning med "köpejord". Utan att veta om det har han dessutom åtlytt kommunens uppmaning. I två pallkragar, i ett hörn av familjens trädgård, växer både jordgubbar, mynta, slätbladig persilja och oregano.

– Det är garanterat inget fel på det som växer här, säger han och skrattar.

För den som odlar sina grönsaker och är orolig, finns alternativet att lämna in delar av sin skörd till miljökontoret för en kontroll. Miljökontoret uppmanar också den som har egen brunn att kontrollera vattnet.

Det var i samband med planeringen av ett nytt bostadsområde i Berg som förhöjda halter av tungmetaller hittades i marken. Efter den upptäckten gjordes en grundligare undersökning och det är resultatet av den som nu blivit klart.

Provtagningarna genomfördes på kommunens mark i mitten av februari. Som högst uppmättes en arsenikhalt på 53 mg/kg TS (torr-substansprov), att jämföra med riktvärdet på 10 mg/kg TS. Högst uppmätta kadmiumvärde uppmättes till 1,9 mg/kg TS och riktvärdet är 0,5 mg/kg TS

Mer information finns på miljökontorets hemsida

http://www.linkoping.se/Miljo-halsa/Miljoskydd/Fororenade-omraden/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt