Granbarkborren härjar i Rydsskogen

Flera granar i Rydsskogen har fått stryka på foten. Det är granbarkborrens, och den heta sommarens fel.

28 september 2018 22:00

Att det finns granbarkborrar i skogen är i sig inget konstigt. Men det är när träden inte mår jätteprima som angreppen kan bli så svåra att trädet dör.

Det säger Thomas Weissenberg, skogsförvaltare i Linköpings kommun. Det var han som av en slump upptäckte angreppet när han var ute och inspekterade löparspår och skogsvägar i Rydsskogen, efter stormen förra fredagen.

– Nu tar vi bort de angripna träden för att minska spridningsrisken inför nästa år.

Drabbade träd står ofta i grupp och den här gången var det till och med en lite större grupp, vilket Thomas Weissenberg beklagar.

De drabbade träden stod på ett ställa nära – men på båda sidor om – den gång- och cykelväg i skogen som löper utmed Barhäll. Platsen där granarna har stått kommer antingen att få föryngra sig på naturligt väg och då blir det mest gran och björk – eller så kommer något att planteras där. Men än är inget bestämt.

På platsen har några höga stubbar och lite död ved lämnats kvar eftersom det gynnar den biologiska mångfalden och är bra för insekter och fåglar.

Den heta sommaren förde med sig att granbarkborren, som normalt svärmar en eller kanske två gånger på en sommar, nu kunde svärma tre gånger. Det har gjort att förekomsten av barkborrar är större än normalt, samtidigt som träden tog stryk av den varma sommaren.

Bruna barr i trädtopparna och bark som släpper kan vara ett första tecken på att en gran har drabbats av ovälkomna gäster mellan bark och ved.

Granbarkborre

Barkborrar (Scolytinae) är en underfamilj som tillhör ordningen skalbaggar. Det finns runt 6 000 arter av barkborrar i världen.

Granbarkborren är en cirka 4 mm lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 arter av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Källa: Skogsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa