Göta kanal måste tömmas helt på vatten

Göta kanal töms i vinter. 58 000 svenska soldater grävde den nästan nio mil långa farleden för 200 år sedan, tvärs över Sverige. Nu ska den renoveras för att hålla i två sekler till.

25 oktober 2016 15:00

Nästan åtta av de nio handgrävda milen ska tömmas i olika omgångar under vintern.

– Det är bra mycket mer än normalt, säger Rolger Altsäter som är vd i AB Göta kanalbolag.

– Men vi har också mycket att göra!

Det är mycket mer omfattande arbeten än det årliga underhållsarbetet som ska genomföras. Normalt brukar slussportar och broar bytas, slusskammare tätas och bryggor renoveras. Nu handlar det om insatser som ska göras i delar som inte har åtgärdats sedan kanalen byggdes mellan 1810 och 1832.

– Förstudien är färdig. Vi har lärt oss mycket om hur anläggningen är byggd och vilka tekniker man använde, säger Anders Donlau som tidigare var vd och nu leder renoveringsprojektet.

– De gamla metoderna har fungerat i 200 år. Vi tar tillfället i akt att dokumentera de utförda arbetena och få en bild av kanalen utan vatten och hur kommande projekt ska prioriteras.

Renoveringsbehoven är stora. Regeringen har avsatt 150 miljoner kronor för 2016-2017, men totalt beräknas projektet kosta en halv miljard kronor de kommande fem åren.

En del av projektkostnaden kommer kanalbolaget att stå för.

– Ambitionen är att sälja en del skog och mark, säger Roger Altsäter. Vi kommer dessutom att söka EU-bidrag. Det här är ett kulturarv som förvaltas.

Kanalen är totalt 190 km lång, från Mem vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern. Den går genom sjöar en del av sträckan, men 87 kilometer grävdes för hand.

En del av renoveringsarbetena kommer inte att synas medan andra insatser ger tydliga resultat.

– Ja, till exempel i Norsholm där kanalbanken har rasat ner så att det har blivit nödvändigt att flytta vägen 50 meter från kanalen, säger Roger Altsäter. Den ska återställas nu.

I Söderköpingsområdet genomförs stora markarbeten för att göra kanalvallen stabilare. Även mellan Norsholm och Söderköping påbörjas markarbeten och i Motala fortsätter arbetet för att säkra kanalens profil.

Många av de stenmurar som leder in i slussarna, vingmurarna, är i olika stadier av förfall och ska renoveras. Tappluckorna, som anlades i 1800-talets början för att snabbt kunna tömma delar av kanalen om det behövs, ska säkras. Nivåmarkeringarna, inhuggna i stenen för att markera vattennivån, stämmer inte längre och nya ska installeras.

– Vissa delar ska återställas till ursprungsskick, säger Roger Altsäter, i andra fall ska vi bygga bort risker. Syftet är att kanalen ska bevaras i minst 200 år till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Hasselqvist