Gör Linköping till bi-stad

Runt om i världen lever bina farligt. De minskar i antal och det kan bli långt allvarligare än du kan föreställa dig. Nu föreslår Eva Gustavsson att Linköping ska bli en "fristad" för bin.

24 februari 2017 09:30

Att bina dör är ett direkt hot mot oss alla. Eftersom en stor del av den mat vi och våra djur äter kommer från växter som kräver pollinering. Än så länge tycks dock Sverige vara hyfsat förskonat för den bidöd som faktiskt rapporteras från andra håll i världen, som USA och Kanada.

Men även i Sverige har det som kallas vinterförluster ökat – alltså många bin dör under vintern – något man tror beror på bekämpningsmedel och kemikalier, skriver Eva Gustavsson i sitt Linköpingsförslag, "En bivänlig stad".

Nu vill hon att Linköping – precis som bland andra Toronto i Kanada och San Fransisco i USA gjort – ska skapa en stad för bin och andra pollinerande insekter.

– Staden erbjuder en bättre miljö för bin än vad många kanske tror, säger Eva Gustavsson.

Hon nämner parker och planteringar, villaträdgårdar och balkonglådor. Sammantaget erbjuds de små flitiga bina en varierad kost. Till skillnad – tro det eller ej – från landsbygden där stora ytor utgörs av en enda gröda. Som raps exempelvis.

– När den blommar har bina mycket mat en kort tid. Men de behöver mat från sådär april till september, säger hon.

Förslaget från Evas sida är att parker och andra grönområden ska skötas på ett sådant sätt att bina får den tillgång de behöver till en blandning blommor och träd. Hon skriver: "Istället för att kommunen klipper hela parkområden kan öar med blommor och växter lämnas för bin och humlor och andra pollinerande insekter." Både vitklöver och maskrosor i gräsmattor borde också få stå tills de blommat över.

Förutsättningen är förstås att man inte heller använder kemiska bekämpningsmedel i parker och rabatter.

– Linköping är redan bra här, efter vad jag förstår. De svarar att de inte använder bekämpningsmedel på parkmark och bekämpar ogräs med hetvattenmaskiner, säger Eva.

Värre är det med villaträdgårdar. Där lär det spridas mycket gift och Eva tycker att kommunen även på det området kan göra en insats genom att påverka handeln att inte sälja de allra farligaste medlen.

Eva är själv biodlare på hobbynivå. I villaträdgården finns en bikupa av topplistmodell och på ett annat ställe utanför stan finns ytterligare två kupor som hon delar med vänner.

Själva orsaken till biintresset är rätt enkelt.

– Jag gillar honung, bär och frukt. Utan pollinerande insekter lär det inte så bli mycket av sådant. Dessutom är bin väldigt intelligenta.

Du kan rösta på Evas förslag, och andra Linköpingsförslag här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa