Gifter inget hinder för 49 nya bostäder

Ungefär 49 planerade bostäder i Berg, nära Kungsbro, har nu kommit ett steg närmare byggstart. Det står nu klart att det är möjligt att bygga trots radon i marken.

19 september 2018 16:32

Planerna på att bygga bostäder vid Kungsbro invid Sjöliden har funnits sen i juni 2015 – då ansökte Boklok housing AB om ett planbesked hos Linköpings kommun.

Det betyder att byggföretaget vill få till en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga bostäder. Området består just nu av ängsmark och en skogsdunge och ligger på en sluttning ner mot Roxen.

Hela projektet stötte på motstånd – inte från politiskt håll utan snarare från naturen. Marken innehåller alunskiffer som ger upphov till radon och därför krävdes undersökningar för att få svar på om det är möjligt att bygga trots detta.

Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Jag vill ha utveckling här, jag tycker det är bra att det byggs mer i Berg, men det har bromsats av markförhållandena. Nu har både kommunen och byggherren konstaterat att det går att lösa. Som jag förstått det så tar man bort ett lager av marken för att sedan kontrollera att det blir bra mätvärden, säger han.

Det har nu gått ungefär tre år sen den ursprungliga ansökan men under onsdagen kunde samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om att sätta igång arbetet med en ny detaljplan. Den är dock inte gjord i en handvändning, bland annat krävs nu undersökningar av arkeologiska fynd, utredningar av hur dagvatten ska hanteras, utredning av risken för jordskred och inte minst frågan om ifall det krävs någon ny förskola.

Enligt de första skisserna handlar det om cirka 49 bostäder i form av radhus och kedjehus, men det kan bli fler och det kan också bli flerfamiljshus.

En ny detaljplan väntas vara klar tidigast i slutet av 2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Olsson

Ämnen du kan följa