Ghost-tvisten: Hovrätten har tagit ställning

Göta hovrätt anser inte att domaren som dömde i Ghost-målet var jävig. Det meddelade domstolen på måndagen.

11 februari 2019 11:12

Den 17 oktober förra året avgjorde Linköpings tingsrätt tvisten mellan fyra tidigare medlemmar i hårdrocksbandet Ghost – Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg – och bandledaren Tobias Forge.

Tingsrätten dömde till Forges fördel och de tidigare medlemmarna dömdes att betala hans rättegångskostnader på 1,3 miljoner kronor. Domen i tingsrätten har överklagats till Göta hovrätt.

Tvisten tog dock en oväntad vändning när de tidigare bandmedlemmarna plötsligt krävde att hela rättegången i tingsrätten skulle tas om. Anledningen var att de upptäckt att en av domarna som var med och avgjorde tvisten är medlem i Svenska Frimurareorden. Även Tobias Forge är medlem i samma orden. De tidigare bandmedlemmarnas advokat ansåg att detta förhållande gjorde att domarens opartiskhet i målet kunde ifrågasättas. Forge tillbakavisade anklagelsen och försäkrade att han aldrig träffat domaren före rättegången.

Hovrätten har nu beslutat att avslå invändningen om jäv. I beslutet skriver hovrätten att det i Sverige råder en grundlagsstadgad föreningsfrihet som innebär att alla medborgare – även domare – har rätt att tillhöra organisationer.

– Enbart den omständigheten att en domare och en part i ett mål som domaren handlägger är medlemmar i Frimurarorden innebär inte att domaren är jävig, säger hovrättspresidenten Charlotte Brokelind i en kommentar och fortsätter:

– Detta ligger också i linje med praxis från Europadomstolen.

Enligt hovrätten har inte medlemskapet i Frimurarorden lett till att domaren och bandledaren fått någon sådan personlig relation som skulle kunna rubba förtroendet för domarens opartiskhet i målet. De har inte träffats före förhandlingen i tingsrätten. Hovrätten skriver dock i beslutet att domaren borde ha upplyst de inblandade parterna om sitt medlemskap så snart han fick kännedom om att Tobias Forge eventuellt också var medlem. "Hans underlåtenhet i nu nämnt avseende är emellertid inte i sig tillräckligt för att grunda jäv", skriver hovrätten.

En av hovrättens ledamöter anmälde skiljaktig mening och anser att domaren var jävig. Ledamoten framhåller att synen på vad som utgör jäv har skärpts avsevärt i Sverige under senare år.

Beslutet att avslå jävsinvändningen innebär att hovrätten nu kan pröva frågan om målet ska tas upp i hovrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist

Ämnen du kan följa