"Ger en missvisande bild"

Det är för tidigt att måla en svart bild av polisens verksamhet. Det säger polismästare Johan Levin med anledning av chefsåklagarnas utspel.

2 augusti 2016 09:24

Tidningen kontaktade på måndagen polisen och bad om en kommentar av Ulrika Herbst, regionpolischef med ansvar för polisverksamheten i Östergötland, Södermanland och Jönköpings län. Men istället för Herbst blev det en av hennes underlydande, Johan Levin, chef för den regionala utredningsenheten inom polisregion Öst, som gick med på att svara på frågor.

– Det ger en lite missvisande bild att säga att allt är mörkt. Om man tror på polisreformen, vilket jag gör, och följer riktlinjerna i den, då är det på det här sättet vi ska organisera oss. Jag är positiv till att det kommer att ge ett gott resultat i slutändan. Men det är framkörningssträckan som gör att människor misströstar och tycker att det går långsamt, säger Johan Levin.

För dialog

Hur ser polisledningen på situationen?

– Vi för ständigt en dialog med åklagarna och de framför synpunkter till oss. Vi försöker att rätta till missförhållanden när vi tycker att sådana finns. Men generellt har vi inte blivit färre utredare i och med att vi gick in i den nya organisationen, säger polismästaren och fortsätter:

– Det är klart att när man befinner sig i en omorganisation så kan det naturligtvis uppfattas som… det är kanske så att vi har ökade balanser för vissa ärendetyper, men lika svart som chefsåklagarna tycker att det är, den bilden har inte jag.

Rekryterat 20

Johan Levin säger att region Öst har rekryterat 20 personer som ska arbeta med att utreda mängdbrott. Åtta av dessa personer ska arbeta i Östergötland.

– Vi har tittat på möjligheten att anställa yngre akademiker som tycker det är intressant att jobba inom polisen. Det är människor som har en delvis annan bakgrund. Det är beteendevetare, jurister, ekonomer. Jag tror att det kommer att bli en bra mix.

Inget haveri

Men ligger det ingenting i chefsåklagarnas kritik om att det saknas poliser?

– Vi ska inte sticka under stol med att vi har ett arbete när det till exempel gäller brott i nära relationer och bedrägerier. Men det jobbar vi kontinuerligt med. Vi får naturligtvis inte totalhaverera en utredningsverksamhet, men det tycker inte jag att vi har gjort.

Chefsåklagaren i Linköping oroar sig över arbetsmiljön inom polisen. Hur ser du på det?

– Vi arbetar för att ha en god arbetsmiljö. Jag tycker att vi har en bra diskussion med våra anställda. Det kommer alltid att sluta äldre, erfarna poliser. Men ofta är det att man väljer att gå i pension något tidigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist