Gammal verkstad får inte byggas om

Botrygg AB får inte bygga om tegelbyggnaderna på Platensgatan 28. De ska bevaras så som de är.

19 maj 2015 16:04

I dag finns Realgymnasiet i husen, men från början var detta en vagnfabrik och på 90-talet låg här länsrätten. Enligt en inventering som länsmuseet gjort har byggnaderna ett betydande kulturhistoriskt värde.

Fastighetsägaren föreslår en påbyggnad med en våning på det mittersta huset. Anledningen är att Realgymnasiet kommer att behöva mer yta.

Östergötlands museum gör bedömningen att en sådan ombyggnad skulle påverka negativt och samhällsbyggnadsnämnden väljer att följa det rådet.

Däremot säger nämnden ja till en prövning om att ändra detaljplanen så att det blir tillåtet att ha skola i lokalerna.

Just nu finns Realgymnasiet där på ett tillfälligt tillstånd. Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt beslut att ett nytt beslut ska vara klart i god innan det tillfälliga tillståndet går ut 2016.

Det äldsta huset på Platensgatan 28, det mittersta, byggdes 1912. Flyglarna byggdes 1918 och 1936. Mannen som lät bygga hette Forslund och skapade under sin livstid en mindre koncern, där Stångebro vagnfabrik i husen på Platensgatan var en del.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!