Företag i Linköping upplever ökad brottslighet

Brottsligheten mot företag i Linköping har ökat, enligt företagarna själva. Nu kräver Moderaternas företagsråd att problemen utreds.

30 januari 2018 20:16

När Svenskt Näringsliv frågade Linköpingsföretagarna hur brottsligheten mot dem utvecklats de senaste två åren svarade 30 procent att den ökat. Endast 4 procent bedömde att den minskat.

Bedrägeri, till exempel bluffakturor, anges som det vanligaste problemet, följt av inbrott, rån, skadegörelse, stöld, snatteri, dataintrång och utpressning.

Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv, menar att de här brotten ofta inte syns i den officiella statistiken.

– Många har tappat tron på samhällets möjligheter att göra något. De ringer inte polisen utan löser det själva. De kanske skaffar väktare eller stänger sin mack på natten.

Sjöström tror att den otrygghet, som många företagare upplever, kan göra att de inte vågar satsa.

– Det är dessutom så att varje krona som läggs på väktare eller självrisker, är en krona som inte kan läggas på att anställa och växa.

Moderaternas företagsråd i Linköping, med Fredrik Lundén och Christian Gustavsson i spetsen, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att företagarnas problem med kriminalitet ska utredas grundligt.

– Vi måste gå till botten med det här. Företagares otrygghet är inte viktigare än andras otrygghet, men den får större konsekvenser, för den hämmar tillväxten, säger Fredrik Lundén.

Christian Gustavsson säger att det delvis handlar om att sätta press på rikspolitiker och polis, men att det också går att göra saker lokalt.

– Det kan handla om åtgärder som kommunala väktare och bättre belysning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa