Fontänhus kan bli verklighet

Fontänhus vill erbjuda gemenskap åt personer med psykisk ohälsa. Verksamheten finns sedan tidigare i Motala, nu kan ett klubbhus även bli aktuellt i Linköping.

11 januari 2019 08:00

Fontänhus är en ideell, världsomfattande, organisation som finns på tretton orter i Sverige. Syftet med verksamheten är att motverka psykisk ohälsa genom att erbjuda medlemmarna daglig aktivitet såsom psykosocial arbetsrehabilitering. Idag vågar många inte ta kontakt med den traditionella vården och går då miste om stöd och handledning och därför behövs ett annat alternativ, menar ordförandeCaroline Beinerfelt i Linköping Fontänhus.

–  Många av de här personerna lever isolerade på grund av sin psykiska sjukdom. De har ingen social gemenskap. Fontänhuset är ett komplement till kommunens och brukarorganisationers verksamheter. Även medlemmar i andra brukarorganisationer tycker det vore ett bra komplement i Linköpings kommun.

2017 föreslog Anita Jonasson Kroon (M) i en motion att Linköping ska öppna ett Fontänhus i Linköping. Projektet har sedan dess axlats av flera olika personer. En av dem är alltså Caroline Beinerfelt som sedan september varit ordförande i föreningens interimsstyrelse bestående av sex personer. Jonasson Kroons motion passerade Omsorgsnämnden strax innan jul och går därför vidare till kommunfullmäktige där frågan kommer tas upp senare i januari.

– Vi har mycket kontakt med Omsorgskontoret och många olika politiker. Jag vill visa vad ett fontänhus kan göra och vad det betyder för personer med psykisk ohälsa. Men också vad det skulle innebära för kommunen och regionen, säger Caroline Beinerfelt.

Som en ideell organisation är Fontänhuset beroende av pengar utifrån. Om motionen får grönt ljus i Kommunfullmäktige börjar planläggningen för hur verksamheten ska finansieras och organiseras.

– Då hoppas vi att omsorgsnämnden kan lägga in vår ekonomiska del i deras budget. Sedan kan vi söka statsbidrag från Socialstyrelsen, stiftelser och fonder. Samtidigt har vi pratat med kommunen om samordningsförbundet om en lokal för den här verksamheten. Sedan startar rekryteringen av verksamhetschef, handledare och medlemmar.

18 januari är såväl allmänheten som representanter från kommunen samt flera myndigheter inbjudna för en informationsdag om det eventuella Fontänhuset i Linköping. Under mötet kommer även representanter från Motala Fontänhus finnas på plats för att bidra med sina erfarenheter.

– För att bättre möta behoven och underlätta ett arbetsliv för människor med psykisk ohälsa så behövs denna stödverksamhet enligt Fontänhus-modellen i Linköping, säger Caroline Beinerfelt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa