Det var den 8 december 2017 som en familj skulle flyga från Linköping till Thailand – med mellanlandning i Amsterdam. I Nederländerna rådde det dock svåra väderleksförhållanden med kraftig åska. KLM tvingades ställa in 33 avgångar som drabbade 2 300 kunder. Elva flygplan träffades av blixten och behövde inspekteras efter landning.

På grund av väderleksförhållandena blev familjens flyg försenat med 80 minuter – tillräckligt mycket för att de tre familjemedlemmarna skulle missa anslutningsflyget till Kuala Lumpur. Familjen erbjöds i stället att flyga från Linköpings flygplats nästkommande dag.

Den försenade flygningen fick familjen att vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. De krävde ersättning med drygt 20 000 kronor.

ARN har nu dock kommit fram till att familjen blir utan ersättning. Väderförhållandena i Amsterdam var en extraordinär omständighet som flygbolaget inte kunde påverka. Därmed anses inte KLM vara skyldig att betala ut någon kompensation. KLM vidtog rimliga åtgärder när resenärerna ombokades till nästa tillgängliga flygning, anser ARN.